Tjörns kommuns logotype
Land 6,6 °C Hav 4,7*°C
Medelvind SSE 6,3 m/s

Nyheter som RSS

Störst text
Stor text
Normalstorlek
 • 2019-01-15 08.50

  Gratis grus till fastighetsägare


  Grus. Foto: Ms Clipart
  Kylan och frosten kommer och går. Men när halkan slår till kan fastighetsägare i Tjörns kommun hämta gratis grus på flera platser.
  Det görs som ett led i att vi är en Säker och trygg kommun.Här kan du hämta grusVarje fastighet får hämta 100 kg. Du måste själv lasta och ha med eget kärl.Gruset kan hämtas vid följande platser:
  • Lilla Askerön – parkeringen vid återvinningsstationen
  • Styckens, Skärhamn – återvinningsstationen
  • Ishallen, Rönnäng – parkeringen
  • Fridas Hage, Häggvall – parkeringen vid rondellen
  • Linneviken, Kyrkesund – återvinningsstationen

  Läs mer
 • 2019-01-14 14.52

  Ska du mäta radon? Då är det dags nu


  Exempel på radonmätare
  Radon är en gas som finns naturligt i marken, luften och vattnet. Men höga radonhalter i bostaden kan vara skadligt för hälsan.

  Radon varken luktar eller syns. Om du vill mäta den behöver du en mätdosa. Det finns flera företag som du kan anlita. På länken till höger hittar du såväl information om radon i sig som listor med ackrediterade mätföretag.Mätningen behöver ske under 2-3 månader någon gång under oktober till och med sista april.Ska du köpa hus och har inte tid att vänta? Då kan du göra en kortare mätning under 2-10 dagar. En sådan mätning ger dock bara ett ungefärligt radonvärde.

  Läs mer
 • 2019-01-14 14.32

  Ta fram statistik om Tjörn


  Antal Tjörnbor 1970-2017
  Hur många Tjörnbor är vi? Vad kostar våra barn på förskolan? Hur många böcker lånar vi och hur många företag startar vi? Det är lätt att ta reda på!
  Som många andra kommuner publicerar vi statistik ur den nationella Kommun- och landstingsdatabasen Kolada. Du hittar den på sidan Öppna datalänk till annan webbplats. Där kan du enkelt bläddra bland en rad olika nyckeltal och följa utvecklingen de senaste åren.Bland mycket annat kan vi se att vi 2017 var 15 790 Tjörnbor, att varje inskrivet barn på förskola kostade 166 570 kr, att vi i genomsnitt lånade 8,34 böcker på våra bibliotek och att vi startade 6,71 nya företag per 1000 Tjörnbor.

  Läs mer
 • 2019-01-14 14.11

  Vilka får åka skolbuss?


  Ungdomar kliver på buss i Rönnäng
  Det korta svaret är att det beror på vilken klass du går i. Men det finns undantag om du till exempel väljer en annan skola.
  Rätt till skolskjuts har elever om avståndet mellan hemmet och anvisad skola är längre än
  • 2 km för förskoleklass till
   och med 3:an
  • 3 km för 4:an till 6:an
  • 4 km för 7:an till 9:an
  Om man väljer att gå i en annan skola än den kommunen anvisar, har eleven rätt till skolskjuts om man skulle ha fått det till den skola man egentligen tillhör.För elever som har växelvis boende hos båda föräldrarna (förutsatt att båda är folkbokförda på Tjörn) räcker det att en av föräldrarna uppfyller kravet på avstånd.

  Läs mer
 • 2019-01-11 09.19

  Ofarligt grönt vatten i Skärhamn


  Grönt vatten i Skärhamns hamn, januari 2019
  Sedan en tid tillbaka undersöker vi avloppsnätet i Skärhamn. Till detta används bland annat ett helt ofarligt färgningsämne.
  Det buteljgröna vattnet i hamnen (bilden är tagen mittemot Hamngrillen) ser egendomligt ut. Men färgämnet är helt ofarligt och försvinner av sig självt.
  Läs mer
 • 2019-01-07 16.07

  Patienten i centrum med vårdplanering via video


  Britta Farsén, vårdplanering via video
  När Britta Farsén, 70, skulle skrivas ut från sjukhuset, planerades hennes fortsatta vård i ett videomöte mellan sjukhuset och Tjörns kommun.
  Britta placerades närmast kameran, eftersom hon var huvudpersonen. Med på mötet fanns också hennes man Bengt-Åke, en vårdplaneringssjuksköterska, en arbetsterapeut och en fysioterapeut. På en TV-skärm fanns personalen på Tjörn – biståndshandläggare, planeringsansvarig sjuksköterska i hemsjukvården, undersköterska i trygg-hemma-teamet och arbetsterapeut från kommunrehabiliteringen.– Det var väldigt organiserat och effektivt. Alla fick komma till tals i tur och ordning och vi fick en bra bild av hur Brittas vård skulle fortsätta efter att hon kom hem, säger Bengt-Åke Farsén.Så fungerar en vårdplaneringEn vårdplanering är ett möte som hålls precis innan patienten ska åka hem från sjukhuset. Mötet går ut på att kartlägga vilken hjälp patienten ska få hemma. Det kan handla om till exempel hemtjänst, trygghetslarm, om tekniska hjälpmedel och sjukvård. Därför är det också många personer som är inblandade.Lång rehabiliteringBritta behövde mer hjälp i början. En sjukgymnast kom hem till henne var fjortonde dag för att hon skulle träna på att gå med sin rullator, öva upp styrkan i armarna med hantlar och så vidare. Efter att hon drabbats av den akuta neurologiska sjukdomen Guillain-Barrés syndrom, var hon först medvetslös i cirka en månad och låg i respirator 2,5 månader. Drygt tre månader efter insjuknandet tog hon sina första steg. Hon kommer att bli återställd, men det tar tid.– Jag mådde mycket bättre bara av att komma hem, så det var bra att vården kunde fortsätta hemma. Och de som var med på mötet, var dem jag träffade hemma sedan, säger Britta.Hemtjänst och hemsjukvårdNär vi träffar Britta och Bengt-Åke har det gått nästan sju månader sedan hon blev sjuk. Nu kan hon gå utan rullator hemma och behöver inte längre så mycket hjälp. Hemtjänsten kommer varje morgon och hjälper henne på med stödstrumporna, en god hjälp för att få bättre blodcirkulation i benen. En sjuksköterska från hemsjukvården kommer en gång i veckan och gör i ordning hennes mediciner, byter förband runt nålen och tar prover vid behov.Kvalitet och patientsäkerhetVårdplanering via video infördes för ungefär två år sedan. Innan dess åkte en biståndshandläggare och i bästa fall en sjuksköterska från Tjörn till Kungälv eller andra sjukhus flera gånger i veckan för att vara med vid vårdplaneringar. Men det är inte bara tid som sparas, även kvaliteten och patientsäkerheten blir bättre nu, menar Marie-Louise Andersson, biståndshandläggare i Tjörns kommun.– Nu kan alla som behöver vara med i patientens fortsatta vård vara med på mötet. Det kan vara en sjuksköterska från vårdcentralen, rehab-personal, arbetsterapeuter eller sjukgymnaster. Det blir helt andra möjligheter när man kan koppla upp sig via video. Om anhöriga finns i andra delar av landet, kan de också vara med, säger Marie-Louise Andersson.Inget hinder för äldreDet är ytterst sällan som någon patient tycker tekniken är något hinder. Tvärtom, är många fascinerade över hur bra det fungerar, menar Marie-Louise Andersson.– De flesta är ju äldre, men verkar inte tycka att det känns främmande att prata med någon på en skärm. Patienten kommer också mer i centrum nu, säger Marie-Louise Andersson. Hemma hos Britta och Bengt-Åke knackar det på dörren. Det är sjuksköterskan från hemsjukvården Anncatrin Lorentsson som kommer och ska dosera veckans mediciner.– Det har fungerat jättebra hela vägen från sjukhuset och hem. Och det blev en bra övergång tack vare vårdplaneringen. Jag tror det blev mer strukturerat tack vare den nya tekniken och det kändes tryggt att så många engagerade sig i hur jag skulle få det när jag kom hem, säger Britta Farsén. 
  Läs mer
 • 2018-12-27 09.00

  Dubbelt så mycket öppet på Tjörns återvinningscentral


  Inpassering på Heås: Kortläsare och bommar
  Nu fördubblas öppettiderna på Tjörns återvinningscentral. Det blir öppet längre på kvällarna och oftare och längre på lördagarna.
  – Vi vill öka tillgängligheten för våra kunder, säger Michael Kööhler, driftssamordnare på återvinningscentralen.En enkät som gjordes under hösten visade att kunderna är nöjda med servicen och bemötandet på Tjörns Återvinningscentral. Men det kom också fram att öppettiderna varit för snålt tilltagna.– Nu tar vi till oss av kritiken och fördubblar öppettiderna. Det känns fantastiskt bra att kunna erbjuda detta. Jag kan förstå att det är svårt att hinna till återvinningscentralen efter jobbet eller under några få timmar vissa lördagar, säger Michael Kööhler.Fyndboden förändrasSenare i vinter, förmodligen i februari, kommer fyndboden inte längre att vara öppen för allmänheten. I stället kommer sakerna som skänks att gå direkt till välgörenhet. En container kommer precis som nu att finnas på återvinningscentralen där du kan lämna saker som går att återanvända.

  Här är de nya öppettiderna på Tjörns ÅVC:
  Läs mer
 • 2018-12-21 09.25

  Nya avgifter gällande barnomsorgen


  Från och med 1 februari 2019 gäller nya avgifter för barnomsorgen i Tjörns kommun
  Tjörns kommun tillämpar maxtaxa. Det innebär att avgiften för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem beräknas utifrån hushållet sammanlagda inkomst före skatt. Taxan gäller oberoende av hur många timmar barnet vistas i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem.Nya avgiften för barnomsorg
  Läs mer
 • 2018-12-20 15.25

  Tredje bästa grundskolan i Västra Götalandsregionen


  Matte på lågstadiet
  Tjörn fanns på en tredje plats i Västra Götaland i den senaste Öppna jämförelser från kommuner och landsting (SKL). Totalt i landet blev placeringen 59, en klättring med 41 platser.
  De tre resultaten som SKL räknar in i rankningen är: Elever som nått kunskapsmålen i samtliga ämnen, meritvärde för elever och andel elever som är behöriga till yrkesprogrammen. Samtliga resultat är för årskurs 9.– Jag är stolt och glad över alla professionella medarbetare som stimulerar och undervisar eleverna så att de presterar på den här nivån. Här på Tjörn finns en lång historia av väldigt hög kvalitet i skolan och det tänker vi behålla, säger Lena Eriksson, förvaltningschef för barn- och utbildning.– Också i våra egna jämförelser och utvärderingar har vi sett att elevernas resultat i skolan ökade på många områden läsåret 2017/18. En större andel elever når kunskapskraven, får godkända betyg samt godkänt i de nationella proven. Personalen i våra skolor arbetar målmedvetet för att så många elever som möjligt ska nå så långt som möjligt, säger Dan Christoffersson, avdelningschef barn- och utbildningsförvaltningen.Fakta – elevresultat 2018 i Tjörns grundskolorI jämförelse med 2016/17 har de flesta resultat förbättrats läsåret 2017/18
  • Andel elever i åk 1-5 som bedöms ha minst ”godtagbara kunskaper i alla ämnen ökar i samtliga årskurser utom årskurs 2.
  • Andel elever som når E i NP i åk 3 ökar (svenska och matematik). Större andel deltar.
  • Andel elever som når E i NP i åk 6 ökar (svenska, engelska och matematik). Större andel deltar.
  • Andel elever som når E i NP i åk 9 ökar (svenska, so-ämnen och no-ämne). Större andel deltar.
  • Andel elever i åk 6 som når målen (minst betyg E) i alla ämnen ökar
  • Andel elever i åk 7 som når målen (minst betyg E) i alla ämnen ökar
  • Andel elever i åk 9 som når målen (minst betyg E) i alla ämnen ökar
  • Det genomsnittliga meritvärdet för Tjörn ökar.
  • Det genomsnittliga meritvärdet för Bleketskolan ökar.
  • Det genomsnittliga meritvärdet för Häggvallskolan ökar.
  • Andel elever som är behöriga till gymnasieskolan ökar.
  Andelen elever i åk 8 som når målen (minst betyg E) i alla ämnen minskar dock i jämförelse med läsåret 2016/17. Betygsskalan är A-F.Hur ser det ut i riket?Undersökningen visar att andelen niondeklassare i hela landet som är behöriga till gymnasieskolan har ökat med nästan två procentenheter sedan förra året. Ökat har också det genomsnittliga meritvärdet för både pojkar och flickor samt andelen elever som klarar kunskapskraven i alla ämnen.– Även om vi i årets rapport kan se att skolresultaten har förbättrats så ska vi inte förbise att statistiken visar på fortsatt stora skillnader i resultat mellan olika elevgrupper, till exempel kopplat föräldrarnas utbildning och elevernas migrationsbakgrund. Arbetet för en likvärdig skola måste alltid vara i fokus, säger Sveriges kommuner och landsting.
  Läs mer
 • 2018-12-19 08.30

  Årets jul- och nyårshälsning


  Martin och Ann-Britt önskar god jul och gott nytt år
  Ann-Britt och Martin önskar en riktigt god jul och ett gott nytt år!
  Som traditionen bjuder skickar vi en hälsning från kommunchef Ann-Britt Svedberg och kommunalråd Martin Johansen.
  Läs mer
| Mer
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se