Tjörns kommuns logotype
Land 16,4 °C Hav 19,7°C
Medelvind WNW 1,8 m/s

Nyheter som RSS

Störst text
Stor text
Normalstorlek
 • 2018-08-17 10.40

  Val 2018  Söndagen den 9 september är det dags för allmänna val till riksdag, kommun och landsting. Förtidsröstningen börjar den 22 augusti.
  RöstkortRöstkorten skickas ut 16–22 augusti. På röstkortet står en plats där du kan förtidsrösta och din vallokal på valdagen.Tider och lokalerNotera att telefonnumren till länsstyrelse och kommun på röstkortet bytt plats. Båda numren är korrekta men står på fel plats.FörtidsröstningFörtidsröstningen för riksdag, landsting och kommun börjar den 22 augusti och pågår till och med valdagen den 9 september. På nästa sida ser du tider och platser du kan förtidsrösta i Tjörns kommun. Du kan förtidsrösta var som helst i Sverige, där förtidsröstning finns. Ta med röstkort och legitimation.Tider och lokalerValdistriktÅstol och Dyrön ingår numera i Rönnängs valdistrikt. Vallokal är Rönnängs skola. Förtidsrösta kan du även göra på Dyrön och Åstol, se tider för förtidsröstning på nästa sida. I Klövedals valdistrikt är vallokalen flyttad till Klövedals församlingshem. Har du frågor om valet?Kontakta valadministrationen via mejl val@tjorn.se
  Från 20 augusti kan du även ringa 0304-60 13 00.

  Läs mer
 • 2018-08-17 10.40

  Vattnet stängs av Stormansgatan Rönnäng måndag 20 augusti


  Va-gubbar skruvar på slang
  En vattenläcka på Stormansvägen i Rönnäng lagas under måndag den 20 augusti. Vattnet stängs därför av under dagen.

  Vattnet stängs av från kl. 07:00 på morgonen.
  Berörda fastigheter har fått lappar i brevlådan.

  Läs mer
 • 2018-08-17 08.59

  En het sommar med krisläge


  Blommor
  Rekordvärme, extrem torka, stor brandrisk och låga vattennivåer. Sommaren 2018 kommer vi väl alla att minnas med blandade känslor.
  Många kunde säkert njuta av det varma vädret, men det var också en sommar i krislägeHär är några av de åtgärder Tjörns kommun har vidtagit under sommaren.
  Eldningsförbud och extra beredskap Tack och lov klarade sig Tjörn från större bränder, men stora delar av landet har drabbats mycket hårt av skogsbränder. På Tjörn har man hela tiden haft personal i beredskap och haft nära kontakt med Räddningstjänsten för att snabbt kunna vidta de åtgärder som behövs. Det har varit eldningsförbud hela sommaren, varav några veckor med totalt eldningsförbud (det vill säga även förbud mot grillning på egen tomt).Bevattningsförbud sedan maj På grund av sommarens extrema torka gick ett allmänt bevattningsförbud redan i maj. I augusti utökades förbudet till att gälla även vattning med vattenkanna.På Tjörn gick kommunen ut med ett bevattningsförbud redan i slutet av maj för att spara på vattnet inför hösten och vintern samt ha reserver med släckvatten i händelse av bränder. Sedan dess har torkan bara fortsatt och vattennivåerna sänkts ytterligare. Därför utökades beslutet till att gälla all användning av dricksvatten till annat än mat, dryck och hygien.Situationen för de äldre Många äldre har haft det besvärligt i värmen. Inom hemtjänsten och äldreomsorgen har olika åtgärder vidtagits. Bland annat har personalen sett till att de äldre får i sig rätt mängd vätska och gett extra vätskeersättning. De som har hemtjänst har också fått hjälp med mer städning än vad som ingår i biståndsbeslutet, allt för att underlätta i värmen.Brist på djurfoder Tjörns kommun har erbjudit bönder att nyttja delar av kommunens grönområden.
  Läs mer
 • 2018-08-16 08.52

  Driftstörning på Klädesholmen


  Vattenglas. Foto mrj.
  Planerad lagning av vattenläcka på Strandvägen 29. Tisdag 21/8 och onsdag 22/8 kl 18.00-06.15.
  Trafiken leds omTrafiken kommer att ledas om enligt gul sträckning på bifogad bild. Fet röd markering avser de områden vi kommer arbeta inom.Vatten att hämta vid behovVattnet kan periodvis vara avstängt under arbetet. Vatten kan vid behov hämtas vid brandposter (blå rektangel på kartan, vid Lilla Karishamnsvägen 1 och Stora Karishamnsvägen 2).Vi gör även en servisavsättning VA för nybyggnationen på fastighet Koholmen 1:209.
  Läs mer
 • 2018-08-15 11.10

  Du som har egen brunn


  Kran som spolar vatten
  Här får du som har egen brunn tips på hur du sparar på vattnet samt vad du kan göra om din brunn sinat.
  Så här kan du spara på ditt vatten
  • Tänk på att inte överutnyttja brunnen.
  • Undvik stortvättar.
  • Om du måste tvätta se till att maskinen är full.
  • Kör enbart diskmaskinen när den är full.
  • Undvik att vattna gräsmattor eller fylla pooler.
  • Duscha istället för att bada.
  • Ställ en tillbringare med vatten i kylen istället för att spola tills det är kallt.
  • Om du diskar för hand, skölj då inte i rinnande vatten.
  • Tänk på att ett överuttag av vatten från borrade brunnar i närheten av kusten riskerar att skapa saltvatteninträngning. Detta är ett bestående problem om det inträffar.
  Vad kan jag göra om min brunn sinat? Kortsiktiga lösningar
  • Fyll på vattendunkar hos grannar om de har vatten. Kanske går det att dra en slang från grannarnas brunn. Naturligtvis frågar du först. De kanske har samma problem som du?
  • Vatten som tas från en brunn med oklar kvalitet går bra att använda till andra ändamål än dricksvatten. Är du osäker på kvaliteten kan kokning av vattnet rekommenderas.
  • Det kan finnas entreprenörer som hyr ut tankar med vatten. Försäkra dig om att vattnet som levereras är livsmedelsklassat.
  • Undvik att fylla på brunnar. Det du då gör är att du fyller på grundvattnet. För att höja grundvattennivåer krävs mycket stora mängder.
  Långsiktiga lösningar Problemet kommer med all sannolikhet tillbaka så du bör komma fram till en mer långsiktig lösning också.
  • Borra eller gräva ny brunn. Problemet är sannolikt inte hur brunnen är utförd utan tillgången på grundvatten. Observera att vid borrning efter vatten i kustområde kan innebära en risk att för saltvatteninträngning som på sikt försämrar grundvattenkvaliteten.
  • Kommunen planerar för att på sikt bygga ut de kommunala vatten och avloppsnäten. Men det är en lösning som kommer att ta en längre tid.
  Vattenkvalitet och provtagning Vill du ta prover på ditt vatten för att kontrollera kvaliteten bör du använda ett ackrediterat laboratorium. 
  Läs mer
 • 2018-08-15 11.04

  Frågor och svar om bevattningsförbudet


  Frågetecken utropstecken
  Här får du svar på de vanligaste frågorna om bevattningsförbudet.
  Fråga 1: Varför ska vi spara på vattnet? På grund av låga nederbördsmängder de senaste månaderna är både grund- och ytvattenvattennivåerna låga i Tjörns kommun. För att vattnet ska räcka till alla,
  det vill säga att det inte ska bli vattenbrist, har kommunen infört bevattningsförbud tillsvidare.
  Fråga 2: Vad händer om man bryter mot bevattningsförbudet? Svar: Vattennivån riskerar att sjunka till kritiska nivåer om vi inte tillsammans minskar vår användning av vatten. Uppmärksammas det att du använder vatten för till exempel bevattning kommer vi att påminna dig om att det är bevattningsförbud. Om du trots detta fortsätter att slösa med dricksvattnet kan vi komma att stänga av vattnet (med stöd av punkt 5 i ABVA). Genom att följa bevattningsförbudet hjälper du till så att vattnet räcker till viktiga funktioner så som förskolor, skolor, äldreboenden, näringsliv och vardagslivet.I Tjörns kommuns Allmänna Bestämmelser för Vatten- och Avloppstjänster (ABVA) framgår av punkt 5:”Huvudmannen har rätt att begränsa eller avbryta vattenleveransen när denna finner det nödvändigt för att förebygga person-, eller egendomsskada samt för reparation, ändring, kontroll eller annan sådan åtgärd som berör huvudmannens egna eller därmed förbundna anläggningar. Vid begränsad vattentillgång är fastighetsägare skyldig att reducera sin vattenförbrukning enligt huvudmannens anvisningar.” Fråga 3: Vad kan man mer göra för att spara på vattnet? Svar: Utöver att inte vattna med spridare, slang eller vattenkanna, enbart tvätta bilen vid biltvätt samt inte fylla upp pooler kan du spara vatten genom att:
  1. Samla upp och använda regnvatten till bevattning.
   2. Inte diska under rinnande kran.
   3. Inte låta kranen rinna i onödan, vid t ex tandborstning etc.
   4. Undvika att bada samt korta ner tiden du duschar.
   5. Diska och tvätta med fyllda maskiner.
  Fråga 4: Vem gäller bevattningsförbudet för? Svar: Bevattningsförbudet gäller alla som har kommunalt vatten inom Tjörns kommun, oavsett var i kommunen du bor.Fråga 5: Går det att som privatperson få dispens från bevattningsförbudet? Svar: Nej.Fråga 6: Går det att som företag få dispens från bevattningsförbudet? Svar: Nej, bevattningsförbudet gäller för alla. Flera verksamheter kräver stor vattenförbrukning i sina processer. Tjörns kommun uppmanar alla till eftertänksamhet och vara sparsamma med vattenanvändningen. I många fall kan företagens rutiner förändras i den rådande situationen, för att minska dricksvattenförbrukningen även inom användningsområden som inte direkt omfattas av bevattningsförbudet. Om du som företagare vill prata om vattensituationen är du välkommen att kontakta Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, alternativt mejla till va-drift@tjorn.se .Fråga 7: Gäller bevattningsförbudet även för mig med egen brunn? Svar: Nej, men vi uppmanar ändå till sparsamhet på grund av generellt låga grundvattennivåer. Även privata brunnar riskerar att sina när nivåerna är låga.Fråga 8: Vad gör jag om min granne vattnar sin trädgård? Svar: Prata med din granne. Din granne känner kanske inte till bevattningsförbudet. Läget är allvarligt och vi behöver alla hjälpas åt att spara dricksvatten. Det kan vara så att din granne har tillgång till egen brunn och då gäller inte bevattningsförbudet.Fråga 9: Får jag vattna med kanna? Svar: Nej. Undantaget om du använder spillvatten från till exempel matlagning eller dusch.Fråga 10: Jag har just planerat häck/träd, får jag vattna? Svar: Tyvärr innebär bevattningsförbudet att man inte får vattna alls.Fråga 11: Jag har just lagt ut ny gräsmatta, får jag vattna? Svar: Inte med kommunalt dricksvatten.Fråga 12: Måste jag stänga av mitt automatiska bevattningssystem? Svar: Ja, om du använder kommunalt dricksvatten.Fråga 13: Jag ska måla huset, får jag tvätta fasaden? Svar: Nej, du får inte tvätta fasaden med kommunalt dricksvatten när det råder skärpt bevattningsförbud i kommunen.Fråga 14: Jag ska tvätta taket, får jag det? Svar: Nej, du får inte tvätta taket med kommunalt dricksvatten när det råder skärpt bevattningsförbud i kommunen.Fråga 15: Jag ska högtryckstvätta altanen, får jag det? Svar: Nej, inte med kommunalt dricksvatten.Fråga 16: Jag ska tvätta utemöblerna, får jag det? Svar: Nej, inte med kommunalt dricksvatten.Fråga 17: Jag vill fylla min pool med dricksvatten, hur gör jag? Svar: Just i år när dricksvattnet inte räcker till så får man inte fylla sin pool med kommunalt dricksvatten. Kan du lösa påfyllningen på annat sätt får du självklart göra det. Dricksvattnet måste dock främst användas som livsmedel.Fråga 18: Får inte mina barn bada i en uppblåsbar pool? Svar: Poolen får inte fyllas med kommunalt dricksvatten. Åk istället gärna till en simhall, en badsjö eller till havet för att låta barnen bada.Dricksvattensituationen Fråga 19: Varför höjer ni inte taxan för vatten, då skulle folk förbruka mindre? Vi får enligt vattentjänstlagen inte ta in mer pengar än vad verksamheten behöver för att täcka sina kostnader.Fråga 20: Beror bristen på vatten på att Tjörns kommun växer i invånarantal? Svar: Nej, situationen beror på de senaste veckornas värmebölja och lite nederbörd.Fråga 21: Beror bristen på läckor i ledningssystemet? Svar: Alla ledningssystem läcker tyvärr lite, men bristen vi har nu beror främst på att det inte regnat och snöat tillräckligt. Vi letar läckor kontinuerligt och lagar dem. Vi arbetar också kontinuerligt med ledningsförnyelse. Misstänker du en vattenläcka så hör gärna av dig till vårt kundcenter, via telefon 0304-60 10 10, alternativt mejla till va-drift@tjorn.se .Fråga 22: Hur länge kommer bevattningsförbudet att gälla? Svar: Bevattningsförbudet gäller tillsvidare, till dess att kommunen bedömer att vattennivåerna i våra yt- och grundvattentäkter är tillräckligt höga igen. När detta kommer att ske är svårt att svara på i dagsläget då det beror på kommande nederbördsmängder. Vi uppdaterar hemsidan löpande
  Fråga 23: Kan man få ersättning av kommunen för att man fått begränsad vattentillgång? Svar: Kommunen garanterar inte att ett visst vattentryck eller viss vattenmängd per tidsenhet kan levereras. Vid begränsad tillgång till vatten är fastighetsägaren skyldig att minska sin vattenförbrukning enligt kommunens anvisningar. Det finns inget lagstöd för att fastighetsägaren ska få ersättning. Det finns inte heller något i lagens förarbeten eller rättspraxis som säger att bevattning av gräsmattor eller fyllandet av pooler skulle anses ingå i den normala hushållsanvändningen av vatten. Sådant vattenanvändande kan snarare anses vara en lyxkonsumtion och innebär inga fördelar utifrån ett hälso- och miljöperspektiv.Dessutom är den kommunala VA-verksamheten inte vinstdrivande. Kostnader och intäkter baseras på självkostnadsprincipen. I samband med ett bevattningsförbud minskar inte VA-verksamhetens kostnader, snarare tvärtom. Om kommunen skulle bevilja en reduktion av brukningsavgifterna skulle verksamheten göra ett ekonomiskt underskott vilket senare skulle behöva kompenseras med en höjning av VA-taxan.
  Läs mer
 • 2018-08-09 11.16

  Ingen bevattning på kommunal mark  Tjörns kommun sparar på vattnet och slutar att vattna kommunens planteringar. På grund av brandrisken sker heller ingen gräsklippning, trimning eller röjning av kommunens grönytor.
  Var försiktig
  • Du bör undvika rökning i skog och mark.
  • Undvik arbete med maskiner i skog och mark, som kan orsaka gnistor eller varmgång (motorsågar, slåtter av vägrenar, kedjor på terränggående maskiner med mera).
  • När du parkerar bilen i terrängen, tänk på att katalysatorn kan antända torrt gräs.
  • Lämna inte glas i naturen.

  Läs mer
 • 2018-08-08 14.00

  Skärpt bevattningsförbud i Tjörns kommun  För att vattnet ska räcka till alla utan att det blir vattenbrist, har kommunen infört skärpt bevattningsförbud tillsvidare.
  Tjörns kommun har den 8 augusti beslutat att införa skärpt bevattningsförbud. Det skärpta bevattningsförbudet avser hela Tjörns kommun.Använd vattnet enbart till mat, dryck och hygien Det skärpta bevattningsförbudet innebär att all användning av dricksvatten annat än till mat, dryck och hygien bör undvikas. Invånare får exempelvis inte använda kommunalt dricksvatten för att vattna gräsmattor, rabatter eller annan växtlighet. Detta gäller nu även all bevattning med vattenkanna. Sedan tidigare får du inte lov att använda kommunalt dricksvatten till:
  • bevattning av gräsmattor, blommor eller annan växtlighet med vattenslang eller vattenspridare. Med det skärpta vattenförbudet får du inte heller vattna med vattenkanna.
  • bevattning av fotbollsplaner, tennisplaner, vägar och liknande.
  • att fylla eller byta ut vatten i pooler, badtunnor, spabad eller liknande.
  • att exempelvis tvätta fasader, tak, altaner med mera.
  • att tvätta fordon. De får endast tvättas i biltvätt.
  • att tvätta båtar.
  Vi uppmanar även till allmän sparsamhet av vårt kommunala dricksvatten. Det är av yttersta vikt att vi alla försöker spara på vattnet så mycket som möjligt.Du som har egen brunnKommunens bevattningsförbud gäller bara bevattning med vatten från det kommunala dricksvattennätet. Förbudet gäller inte om du har egen brunn eller förser din fastighet med vatten på annat sätt. Vår rekommendation är dock att även du sparar på vattnet.Till följd av låga nederbördsmängder i samband med värmebölja sedan maj månad är grund- och ytvattennivåerna nu låga i Tjörns kommun.Vi ber om överseende med de eventuella besvär som det medför. 
  Läs mer
 • 2018-08-08 11.08

  Skolkort/läsårskort till dig som börjar gymnasieutbildning i höst  Har du tackat ja till en gymnasieutbildning i kommunal regi eller friskola i höst och är skriven på Tjörn?
  Då kommer du att få ett skolkort hemskickat till dig med posten. Kortet kommer inom de närmsta veckorna.Detta gäller även dig som börjar 2:an och 3:an i gymnasiet. Använd sommarkortet så längeDitt sommarkort gäller augusti månad ut och ditt gamla läsårskort till mitten av september.
  Läs mer
 • 2018-08-06 13.04

  Så ska Tjörn få en hållbar turism  Tjörn har fått en ny turismstrategi, Strategi för en hållbar natur- och kulturturism.
  Vi ställde några frågor om den nya strategin till Lena Karlstedt, turismansvarig i Tjörns kommun.Varför ska fler besöka Tjörn?– Turismen är en av förutsättningarna för visionen och att Tjörn ska ha uppnått 20000 invånare år 2035. Om man besöker en plats man tycker om kan det leda till att man senare vill flytta dit. Det är många som försörjer sig på turism, som faktiskt är den snabbast växande basnäringen i Sverige.Om fler besöker Tjörn, hur blir det en ”hållbar natur- och kulturturism"?– Vi måste sträva efter att ha attraktiva verksamheter året runt. Det blir mer hållbart för ön men också för turistföretagen som får en jämnare tillströmning. Ju fler som har öppet under lågsäsong, desto mer attraktivt blir också närområdet för oss som bor här.Turismnäringen drivs i huvudsak av enskilda näringsidkare, som hotell och restauranger. Vad har kommunen för roll?– Det finns många sätt som kommunen kan stötta turismen. Som att ge god service med snabb hantering av tillståndsärenden eller att arbeta för en god infrastruktur. Kommunen är också med och marknadsför Tjörn och deltar i både lokala och större nätverk som Södra Bohuslän Turism och Turistrådet Västsverige.Vad finns det för trender inom turism som Tjörn behöver möta för att fortsätta locka turister?– En sådan trend är hälsoresor; att vi reser för att förbättra oss själva fysiskt och mentalt, som när vi vandrar, paddlar kajak eller upplever konst. En annan trend är att besökarna söker en djupare mening bortom själva reseupplevelsen, som att maten är närproducerad eller att restaurangen de äter på är en god arbetsgivare.Hur ska man lyckas få hit fler turister under lågsäsong?– Här finns redan några bra exempel på lyckade satsningar, som konstvandringen och kulturveckan. Nu kommer en ny satsning, Remember September , där fler ställen ska vara öppna i september. Konferenser och möten är en stor möjlighet att förlänga säsongen.26 000 fler gästnätter på Tjörn sedan 2009Sedan 2009 har gästnätterna på Tjörn ökat från 32718 till 59125. 2016 uppgick exportvärdet av turismen i Sverige till 120 miljarder kronor – det är dubbelt så mycket som stålindustrin. 

  Läs mer
| Mer
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se