Tjörns kommuns logotype
Land 9,0 °C Hav 3,9*°C
Medelvind S 2,7 m/s

Nyheter som RSS

Störst text
Stor text
Normalstorlek
 • 2018-04-26 08.44

  Nuläge Tjörns nya skolsatsning


  Brännboll på Rönnängs skola
  I början av april kom det historiska inriktningsbeslutet om en stor skolsatsning på Tjörn. Nu berättar vi hur arbetet går vidare.
  Ett underlag för ett investeringsbeslut tas fram. Det beslutet krävs för att komma igång med planeringen av den nya skolsatsningen. Ambitionen är att beslutet ska komma i början av sommaren. Sedan inleds projekteringen.Pedagogiken och eleverna En utvecklingsgrupp gör studiebesök i andra skolor för att se hur de planerat verksamheten och organiserat det pedagogiska arbetet i sina 4-9-skolor. Det finns många 4-9 skolor i Göteborgsregionen. Samtliga har tydligt avgränsade ytor för respektive stadium och vittnar om att det blir lugnare skolmiljö med en bredare spridning av åldrar. Till exempel i Trollhättan, Uddevalla, Härryda 2 st, Göteborg 11 st, Varberg 2 st, Orust och Lysekil.Arkitektfirmor och lokaler En förstudie för en upphandling av arkitektkontor pågår.I den kartläggs vilka arkitektkontor som har rätt erfarenhet och kapacitet att hantera ett så stort projekt. En arbetsgrupp med skolledare, fastighetsägare och lokalsamordnare gör nu en grov beräkning över de behov som de nya skolnaven lösa. Man använder även de schabloner som finns för den här typen av beräkningar. Förstudien blir underlaget till en upphandling för att få kunskap om vilka summor det kommer att handla om.Investeringsbeslut i början av sommaren När den grova beräkningen av omfånget av skolsatsningen är klar kan ett första förslag till kostnad presenteras. På det underlaget fattas därefter ett investeringsbeslut av politikerna. Det beräknas kunna komma i början av sommaren.Projekteringen startar efter sommaren När investeringsbeslutet är fattat startar det stora omfattande arbetet med utvecklingen av moderna lärmiljöer, ta del av andras erfarenheter, ha dialoger med föräldrar och föreningar. Projekteringen pågår sannolikt 1- 1,5 år.Bakgrund Under hösten 2017 gjordes en förstudie där tre alternativ för ny skolstruktur utreddes. Förstudien presenterades i början av 2018 och i den föreslog man det alternativ som innebar att det skapas två nya skolnav i Häggvall och Bleket. De föreslås bli 4-9-skolor och delas upp så att mellanstadiet och högstadiet har sina egna utrymmen. Förslaget innebär också att alla övriga skolor på Tjörn också är föremål för satsningen. De ses över och anpassas till att rymma både förskolebarn och lågstadieelever.Att förstudien och beslutet om en ny skolstruktur kommer just nu beror på att Tjörn drabbats av akuta problem med lukt i både Rönnäng och Blekets skolor. Rönnäng evakuerades efter sommarlovet under tiden om skolan saneras och eleverna kommer tillbaka till sin skola vid höstterminens start 2018. I Bleket räknar man med att ha delar av utbildningen i moduler efter sommaren och då riva de skadade delarna av skolan.Anledningar till skolsatsningenFörutom att framtidens skolor och barnomsorg på Tjörn får pedagogiskt och arbetsmiljömässigt moderna och effektiva lokaler, finns det fler och viktiga anledningar till skolsatsningen:
  • Den minskar kommunens känslighet för förändringar i befolkningstillväxten och eventuella avvikelser från prognos. På så vis hanteras kommunens resurser ansvarsfullt och långsiktigt hållbart, vilket är ett av kommunens inriktningsmål enligt budget.
  • Det blir lättare att rekrytera. Med olika stadier på samma skola ökar möjligheterna att skapa attraktiva tjänster för pedagogisk personal.
  • Det finns möjlighet att bygga fler specialsalar, till exempel större och mer flexibla idrottshallar, något som skulle gynna både fritidsverksamheten och föreningslivet på Tjörn.
  • Skolsatsningen ger också möjlighet till ökad flexibilitet även för barnomsorgen och de yngsta skoleleverna. Exakt vilken årskursindelning som till slut blir aktuell får befolknings-utvecklingen visa.
  Ni kan läsa mer om de förändringar som skolan står inför i tidigare nummer av hushållstidningen Vi på Tjörn. Se länkar till höger.
  Läs mer
 • 2018-04-25 16.04

  Årets pristagare utsedda!


  Nora Oskarsson och Hanna Thuvik, två Tjörntjejer som varit med och vunnit Stålbucklan 2017, fick kommunens bragdmedalj för det
  Två hockeytjejer får 2017 års bragdmedalj och en skidkille årets stipendium för unga. Kultur- respektive föreningspriset går till två eldsjälar.
  Kultur- och fritidsnämnden hade över 20 nomineringar och ansökningar att välja bland när de på måndagens sammanträde, 23 april, utsåg vilka som ska få ta emot särskilda utmärkelser på nationaldagen.Särskilda kulturinsatser 2017Gunilla Jahnsen får utmärkelsen Särskilda kulturinsatser 2017 för sitt stora engagemang i att bevara Tjörns kulturhistoria och att utveckla Säbygården till en kulturmötesplats för flera generationer.Stora insatser i föreningslivet 2017Johan Sjöholm får utmärkelsen Stora insatser i föreningslivet 2017 för att han som eldsjäl i föreningen Tyft Arena IF inspirerar barn i alla åldrar till att prova på olika idrotter utan fokus på prestation men med ledorden gemenskap och rörelseglädje.Goda tävlingsresultat 2017Nora Oskarsson och Hanna Thuvik får utmärkelsen Goda tävlingsresultat 2017 ("Bragdmedaljen") för att tillsammans med laget Bohuslän-Dal/Västergötland ha tagit guld i Stålbucklan, det svenska mästerskapet i ishockey för tjejer födda 01-03.Stipendium för unga 2018Emrik Strömberg får Kultur- och fritidsnämndens stipendium för unga 2018 för att kunna satsa på och utvecklas i skidåkningsgrenen friåkning. 
  Läs mer
 • 2018-04-24 13.50

  Funderar du på ett nytt yrke?  Nu är det dags att ansöka till de yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen som startar i augusti.
  GRvux erbjuder gymnasial yrkesutbildning för vuxna som efterfrågas av arbetsgivare i regio­nen.Utbildningarna är olika långa och arrangeras på flera orter i Göteborgsregionen.Du kan läsa en yrkesutbildning med eller utan språkstöd, som lärling eller välja att validera de kunska­per du har från tidigare yrkeserf arenheter och komplettera dessa med ytterligare utbildning.Utbildningarna är avgiftsfria och studiemedelsberättigande.
  Läs mer
 • 2018-04-24 10.52

  Sagahuset i Skärhamn stängs


  Saga kulturhus i Skärhamn.
  På grund av en nyligen genomförd mätning av inomhusmiljön i Sagahuset beslöt kultur- och fritidsnämnden den 23 april att stänga Sagahuset i Skärhamn från och med den 7 maj.
   Vid en mätning i slutet av 2017 fann man flera olämpliga ämnen bland annat rester av tjära, klorfenoler, kloranisoler och mögel. Kloranisoler är samma ämne som påträffats i Rönnängs och Blekets skolor.Resultatet har lett till två krav på åtgärdsplaner; en med fokus på inomhusmiljön och en med fokus på arbetsgivaransvaret. Förvaltningen har informerat om att inga åtgärdsplaner tas fram eftersom byggnaden, enligt ägaren Tjörns Bostads AB, är i så dåligt skick att enda åtgärden är att riva huset och bygga nytt. Ett sådant investeringsbeslut har inte fattats.Beslutet innebär att biovisningar från sjunde maj och framåt kommer att ställas in.
  Läs mer
 • 2018-04-23 17.03

  Tjörn är bäst i Västsverige på friluftsliv


  Sillens dag, Klädesholmen
  När Naturvårdsverket utser Årets friluftskommun 2018 får Tjörn bäst poäng i Västra Götalandsregionen för andra året i rad.
  Som mest kan en kommun få 32 poäng. I år fick Tjörn 29,5 poäng, vilket är en halv poäng bättre än förra året.Totalt tappar ändå Tjörn några placeringar i den svenska rankningen, från en tiondeplats till plats 21. Ett tapp som alltså inte beror på att Tjörn har blivit sämre, utan att några andra kommuner blivit bättre på friluftsliv än förra året.– Vi är väldigt stolta över att behålla vår första plats i Västra Götaland. Nu ska vi steg för steg förverkliga den handlingsplan för friluftsliv som antagits och närmar oss vårt mål att bli Sveriges friluftskommun 2022, säger Tina Liljered Myremark, avdelningschef Kultur och Fritid.
  Läs mer
 • 2018-04-23 15.32

  Ungdomsmottagningen Hbtq-diplomerad  Onsdag 2 maj kl 15–18 har vi öppet hus. Kom förbi, vi bjuder på tårta. Välkommen!
  För att bli hbtq-diplomerade har personalen på Ungdomsmottagningen Tjörn gått en särskild utbildning.Alla ungdomar oavsett bakgrund, kultur, kön, sexuell läggning, sexuell identitet, funktionshinder med mera ska känna sig likabehandlade och väl bemötta.– Utbildningen handlade inte bara om att inkludera hbtq-personer utan att överhuvudtaget tänka på att inkludera alla, säger Linda Pettersson, barnmorska/gruppledare på Ungdomsmottagningen Tjörn.Tjörns Ungdomsmottagning finns på Fågelkärrsvägen 37 i Höviksnäs. (i det blå huset mittemot Fridas hage)Information om Västra Götalandsregionens hbtq-diplomeringlänk till annan webbplats 

  Läs mer
 • 2018-04-23 14.34

  Ett positivt resultat med 26 miljoner för Tjörn


  Årsredovisning
  Tjörns kommun gav ett positivt resultat för 2017 med 26 miljoner, 21 miljoner mer än budgeterat.
   Främsta orsakerna är att Tjörn fått mer skatteintäkter och generella statsbidrag på grund av statens beslutade välfärdsmiljarder. Det handlar om närmare 8 miljoner. Kommunen har också fått stimulansmedel från Boverket för byggandet i kommunen, närmare 2 miljoner.Reavinster på tomt- och markförsäljning med 6 miljoner kronor, lägre räntekostnader och avskrivningar eftersom planerade investeringar inte startat inklusive det låga ränteläget gav kommunen 7 miljoner som förbättrade resultatet.Kommunen planerade att investera för 113 miljoner under året men det blev 73 miljoner. Investeringar som gjorts under året är framförallt Ängholmens reningsverk och utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i Utäng.
  Läs mer
 • 2018-04-20 15.06

  Snabbprotokoll från kommunfullmäktige


  Protokoll och ordförandeklubba. Foto: Ann-Louise Svensson
  Här är snabbprotokollet från kommunfullmäktiges sammanträde den 19 april
  Kommunfullmäktiges sammanträde inleddes med en föredragning av Christina Harling från kommunens plan- och byggavdelning samt Anders Schedwin från Rönnängs Intresseförening. De informerade om arbetet med de s.k. Stråketgrupperna i Rönnäng och Skärhamn som syftar till att utveckla levande stråk i orterna. Anders informerade även om evenemanget ’Havets dag’ som Rönnängs intresseförening anordnar den 26 maj.På sammanträdet behandlades Tjörns kommuns årsredovisning 2017. I samband med detta fick kommunmedborgare möjlighet att ställa frågor till politikerna gällande årsredovisningen.I enlighet med revisorernas rekommendation så beslutade kommunfullmäktige också att bevilja ansvarsfrihet för de förtroendevalda i kommunstyrelsen och de övriga nämnderna för räkenskapsåret 2017.Komplett protokoll publiceras efter justering som äger rum den 27 april 2018.
  Läs mer
 • 2018-04-19 14.29

  Vem blir Årets Tjörnbo?


  Sveriges flagga i Kalvesund (spegelvänd)
  Sedan 2005 har Tjörns kommun delat ut utmärkelsen Årets Tjörnbo varje nationaldag. Vem tycker du ska få den i år?
  Skicka förslag med motivering till Gun Alexandersson-Malm senast den 14 maj.
  Läs mer
 • 2018-04-16 16.39

  Anneli är fritidspedagog


  Anneli, fritidspedagog
  Anneli har ett av Sveriges viktigaste jobb – att utbilda barn på fritids.
  Här lär sig barnen samarbeta, de utvecklar språket, lär sig lösa konflikter och bygger upp sin självkänsla samtidigt som de får utlopp för sin kreativitet.– Det är ett privilegium att arbeta med barn på deras fritid. Här får deras lärande kombineras med leken. Jag får följa med och se hur deras sociala kompetens ökar och hur de växer som människor, säger Anneli Öfverström.Eget kapitel i läroplanenFritidshemmet har ett eget kapitel i läroplanen som går ut på att stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap.Anneli Öfverström arbetar på Briggens fritidshem i Skärhamns skola. Här möter hon dagligen barn i åldrarna 6–12 år, före och efter skoltid. Hon är också samordnare för de fyra fritidsavdelningar som finns på skolan. Varje avdelning har cirka 40 barn inskrivna.Anneli bestämde sig redan som 15-åring att hon ville jobba med barn och sökte barnskötarlinjen på gymnasiet. Sedan dess har hon utbildat sig till förskollärare och har sedan 1999 arbetat på fritids i Skärhamns skola.Samling varje dagNär barnen kommer till fritids samlar Anneli och hennes kolleger dem för en pratstund.– Samlingen är jätteviktig. Det är där jag möter dem och känner av hur deras dag har varit. Om någon verkar ledsen, går jag undan med den eleven efteråt och sitter och pratar en stund.Varje samling har ett tema. Det kan vara att berätta vad de gjort i helgen, att läsa högt, leka en lek, prata om sitt projekt eller träna mötesteknik i veckans fritidsråd. Efter samlingen har barnen olika aktiviteter – ibland arbetar de med sitt projekt, ibland väljer de själva att till exempel måla, leka, idrotta eller läsa.Entreprenörer på fritidsFör att ta vara på barnens egna idéer arbetar fritidshemmet med entreprenöriellt lärande. Det betyder att de får slutföra ett projekt från start till mål. Några barn jobbar till exempel med att göra en cirkus. Då behöver de se ut en ansvarig, inventera vilket material som behövs, se vad materialet kostar och besluta om vem som ska göra vad. Avslutningen på projektet blir själva föreställningen.– Det är viktigt att de slutför det de påbörjat, det är en viktig del i lärandet, säger Anneli. Fritidshemmet och skolan arbetar också tillsammans med olika teman. I vår är temat språklig utveckling. I skolan läser barnen mycket och när de kommer till fritids får de fortsätta med att göra egna sagor, som så småningom ska filmas med barnens läsplattor.LikabehandlingSnart ska Anneli Öfverström träffa sina kolleger i sin roll som samordnare. Mötet ska handla om fritidshemmets roll i skolans likabehandlingsplan. Om hur de kan jobba i barngruppen för att få ännu tryggare barn.– Alla som kommer hit ska må bra och känna sig välkomna. Vi vill bidra till att de känner en grundtrygghet och att de har förtroende för att vi finns där och lyssnar när de behöver det.
  Läs mer
| Mer
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se