Tjörns kommuns logotype
Land 10,1 °C Hav 12,4 °C
Medelvind ENE 3,6 m/s

Säker och trygg kommun

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Det är viktigt att Tjörnborna ska känna sig säkra och trygga på sin ö. Därför ansökte Tjörns kommun om att bli certifierad som Säker och trygg kommun. Arbetet inleddes 2008 och ledde till att vi den 17 september 2011 fick certifieringen.

Vi har tidigare arbetat med säkerhetsfrågor på flera olika nivåer och på olika håll. Genom att samla arbetet skapar vi en helhetsbild i organisationen och kan effektivisera arbetet med säkerhet och trygghet, allt för Tjörnbornas bästa.

Synergieffekterna är flera. Det skapas bättre beslutsunderlag och vi tar lärdom av varandra. Dubbelarbetet minimeras eftersom hjulet inte behöver uppfinnas gång på gång. Vi säkerställer också att kompetensen kring frågorna finns kvar i organisationen.

Ansökan

Till grund för ansökan från Tjörns kommun ligger mätinstrumenten för internationella Säkra och trygga kommuner Safe communities. Dessa mätinstrument är följande:

 • En infrastruktur baserad på Tjörnbornas deltagande och samarbete, ledd av en tvärsektoriell grupp som ansvarar för främjande av säkerhet i Tjörns kommun.
 • Långsiktiga och varaktiga program omfattande båda könen och alla åldrar, miljöer och situationer.
 • Program riktade mot högriskgrupper och högriskmiljöer samt program som främjar säkerhet för utsatta grupper.
 • Program som dokumenterar skadors frekvens och orsaker.
 • Utvärdering i syfte att bedöma arbetet och effekten av förändringar.
 • Fortgående deltagande i nationella och internationella Safe Community-nätverk.

Fem prioriterade områden

Tillsammans med medborgare och medarbetare har Tjörns kommun valt att fokusera på fem områden. Dessa är:

 • Barn och ungdomar
 • Drogförebyggande insatser
 • Trygghetsinsatser (allmänna och äldre)
 • Trafikfrågor
 • Insatser för medarbetare i Tjörns kommun
Sidan senast uppdaterad 2017-03-09 09.12

Kontaktuppgifter

Tjörns kundcenter
0304-60 10 10

Mer information
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se