Tjörns kommuns logotype
Land 12,8 °C Hav 13,8 °C
Medelvind W 4,5 m/s

POSOM, krisstöd

Störst text
Stor text
Normalstorlek

POSOM står för "Psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och katastrofer". Gruppens uppgift är att erbjuda akut krisstöd för enskilda vid allvarliga olyckor och samhällsstörningar.

POSOM är en resurs i kommunen som kan kallas in vid allvarliga olyckor och samhällsstörningar när många människor samtidigt blir traumatiserade av det som inträffat. POSOM är en grupp personer som är särskilt lämpade att ge akut krisstöd för de människor, som exempelvis blir kvar på olycksplatsen och som blivit traumatiserade av det inträffade.

Gruppen kan utgöra ett komplement till räddnings- och sjukvårdsinsatserna i vår kommun vid allvarliga olyckor och samhällsstörningar. POSOM ersätter varken den professionella vård en enskild kan söka via det befintliga sjukvårdssystemet eller de krisstödsinsatser varje arbetsgivare ansvarar för.

Nedanangivna kriterier är exempel på några utgångspunkter, som används av både Kommunen och Räddningstjänsten, vid bedömning om POSOM gruppen ska aktiveras när något allvarligt inträffat. Nedan anges också vilka funktioner inom Kommunen och Räddningstjänsten som kan fatta beslut om POSOM-gruppen ska aktiveras i kommunen.

Exempel på bedömningskriterier

 • Att många människor som drabbas samtidigt vid en allvarlig olycka eller en samhällsstörning är en grundförutsättning för att POSOM ska aktiveras. POSOM kan då vid behov aktiveras för att utgöra ett komplement till befintliga räddnings- och sjukvårdsinsatser i samhället.
 • Något allvarligt som inträffat och som kan resultera i trauman och psykisk ohälsa på sikt.
 • Ett akut behov av psykosocialt omhändertagande föreligger

Inlarmning av POSOM

Beslut att larma POSOM kan fattas av följande funktioner:

 • Ordförande i krisledningsnämnden
 • Kommunchefen
 • Stabschefen i den kommunala krisledningsstaben
 • Räddningschef i Beredskap inom Räddningstjänsten
 • Räddningsledare inom Räddningstjänsten

POSOM kan exempelvis

 • Informera om det som inträffat
 • Ge emotionell första hjälp på plats
 • Hjälpa och informera människor vidare till befintliga sjukvårdsresurser i samhället för professionell vård på lång sikt
 • Upprätta tillfälliga informations- och krisstödcentrum

Vilka ingår i Tjörns POSOM-grupp?

Enligt beslut i kommunfullmäktige 1992 ska gruppen bestå av representanter från:

 • Socialtjänst
 • Skola
 • Primärvård
 • Kyrka
 • Räddningstjänst

Gruppen träffas cirka fem gånger per år.

Sidan senast uppdaterad 2017-10-09 08.11

Kontaktuppgifter

Patrick Sällinen
0304-60 11 95

Beredskapshandläggare
0304-60 11 95
patrick.sallinen@tjorn.se

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se