Tjörns kommuns logotype
Land 12,3 °C Hav 41,7*°C
Medelvind WSW 5,8 m/s

Krisledningsnämnd

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Krisledningsnämndens uppgift är att fungera som kommunens politiska ledningsfunktion vid kriser eller samhällsstörningar.

Nämnden kan vid behov ta över uppgifter från berörda nämnder.

Ledamöter

Martin Johansen (L), ordförande
Lars Carlsson (M), 1:e vice ordförande
Benny Andersson (S), 2:e vice ordförande
Björn Möller (M)
Jeanette Lagervall (S)

Ersättare

Azar Hedemalm (MP)
Roland Flyckt (KD)
Mats Kristensson (C)
Robert Bull (S)
Benny Halldin (S)

Sidan senast uppdaterad 2010-06-08 08.38

Kontaktuppgifter

Patrick Sällinen
0304-60 11 95

Beredskapshandläggare
0304-60 11 95
patrick.sallinen@tjorn.se

Säkerhetssamordnare
0304-60 10 56
thorbjorn.berndtsson@tjorn.se

Folkhälsostrateg
0304-60 11 82
ann.eriksson@tjorn.se

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se