Tjörns kommuns logotype
Land 13,2 °C Hav 41,7*°C
Medelvind WSW 7,6 m/s

Sotningstaxa

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Taxa helårsbebodda hus exkl moms

Objekt

Kostnad inkl grundavgift

Kostnad för tillkommande lokaleldstad

Timpris

Grundavg. ej nådda fastigheter

Värmepanna

360

226

451

89

Lokaleldstad

315

226

451

89

 

Taxa fritidshus exkl moms

Objekt

Kostnad inkl grundavgift

Kostnad för tillkommande lokaleldstad

Timpris

Grundavg.ej nådda fastigheter

Värmepanna

449

226

451

178

Lokaleldstad

404

226

451

178

Om fastighetsägaren inte håller fastigheten tillgänglig för sotning och inte har meddelat detta, debiteras grundavgiften samt en administrativ kostnad på 110 kr exkl moms. Om sotning extrabeställs eller tas utanför ordinarie lista via telefon tas avgift ut enligt timtaxa.

Ovanstående gäller för en- och tvåfamiljshus. För flerbostadshus och övriga byggnader tillämpas timtid eller bifogad nuvarande objektstaxa.

Taxan justeras årligen enligt Sveriges Kommuners och Landstings sotningstaxa.

​Hur ofta ska det sotas?

Lagen (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor ger kommunerna möjlighet att lokalt bestämma sotningsfristerna, det vill säga hur ofta sotning ska ske. I Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) allmänna råd (MSBFS 2014:6) finns rekommendationer för hur ofta sotning bör ske.

Kommunstyrelsen beslutade 2015-03-12 §77 att anta sotningsfrister enligt MSB:s allmänna råd.

Typ av eldstad

Tidsintervall för sotning

Värmepanna ved3 ggr/år
Värmepanna ved miljögodkänd2 ggr/år
Värmepanna pellets1 ggr/år
Värmepanna oljavartannat år
Lokaleldstad som eldas i för uppvärmning1 ggr/år
Lokaleldstad för trivseleldningvart tredje år
Imkanal uppvärmningskök1 ggr/år
Imkanal storkök3 ggr/år
Pizzaugn eller liknande1 ggr/år
Sidan senast uppdaterad 2016-06-02 14.43

Kontaktuppgifter

Räddningschef
0304-60 12 02
carl-ian.bissmark@tjorn.se

Säkerhetssamordnare
0304-60 10 56
thorbjorn.berndtsson@tjorn.se

Folkhälsostrateg
0304-60 11 82
ann.eriksson@tjorn.se

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se