Tjörns kommuns logotype
Temperatur 17,8 °C
Medelvind S 2,7 m/s

Boendestöd

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Du som har ett psykiskt funktionshinder kan få hjälp av boendestöd som är ett personligt och individanpassat stöd i din bostad, i närmiljön och på fritiden.

Målsättningen är att du med stöd och hjälp ska kunna bo och sköta ditt hem på ett självständigt sätt och hitta glädje och mening med livet. Insatsen innebär att du ska få en fungerade vardag och motverka ensamhet och isolering.

Du kan få hjälp med att

  • kontakta hälso- och sjukvården
  • kontakta myndigheter
  • få en struktur i det dagliga livet
  • delta i samhällslivet
  • praktiska göromål

Kostnad

Att få boendestöd är kostnadsfritt men du betalar för dina omkostnader i samband med aktiviteter.

Ansökan

Ansökan om boendestöd görs hos mottagningsgruppen.

Utredning och beslut

Efter att din ansökan kommit till socialsekreteraren på mottagningsgruppen görs en utredning och du får ett skriftligt beslut på vad du beviljats.

Överklagan

Om du har fått avslag, helt eller delvis, har du rätt att överklaga. Det skall göras inom tre veckor efter att du fått beslutet. Din socialsekreterare kan hjälpa dig med att överklaga.
 

Sidan senast uppdaterad 2016-07-05 10.26
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se