Tjörns kommuns logotype
Land 1,3 °C Hav 12,4 °C
Medelvind NW 0,9 m/s

Genomföra

Störst text
Stor text
Normalstorlek
illustration genomföra

I genomförandefasen sker arbetet med att säkerställa det planerade arbetet.  Rutiner upprättas med syfte att beskriva de olika insatsernas genomförande samt hur målen ska uppnås. Rutiner ska finnas dokumenterade för att säkerställa uppföljning och utvärdering.

Socialförvaltningens rutiner finns tillgängliga för verksamheterna i ett internt mappsystem.


 

Sidan senast uppdaterad 2016-06-20 10.56

Kontaktuppgifter

Utvecklingsledare
0304-60 14 30
christina.tibom@tjorn.se

Karin Nilsson
0304-60 13 33

Utvecklingsledare
0304-60 13 33
karin.nilsson@tjorn.se

Sjuksköt medans
0304-60 10 75
sara.olander@tjorn.se

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se