Tjörns kommuns logotype
Land 18,6 °C Hav 20,3°C
Medelvind NE 1,3 m/s

Öppna jämförelser 2013

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Öppna jämförelser kring ekonomiskt bistånd har gjorts sedan 2011. Det är Socialstyrelsen som har i uppdrag att samla in data om olika aspekter av kvalitet, resultat och effektivitet inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd. Arbetet sker i samverkan med SKL och i samråd med Vårdföretagarna och Famna.

Resultatet bygger dels på en enkätundersökningar som skickades ut till kommunerna 2012/2013 och dels på registerdata ur olika register. Undersökningarna förändras med både antal indikatorer och vilka indikatorer som används från år till år.

I tabellen för resultat från enkäten har svaren färgats med rött eller grönt. Rött innebär att det är ett utvecklingsområde för kommunen. Grönt innebär att kommunen har uppnått ett önskvärt resultat.

I tabellen före resultat från registerdata har resultaten färgats med grönt, gult och rött. Grönt betyder att kommunens värde hör till de 25 % av kommunerna med läst värden i förhållande till de andra kommunerna. Rött får de 25 % av kommunerna med högst värde och gult gäller de 50 % av kommunerna som ligger mitt emellan. Det finns inga målnivåer på nationell nivå vilket innebär att ett ”grönt resultat” inte nödvändigtvis är bra och inte går att förbättra. Det betyder också att ett ”rött resultat” faktiskt kan vara bra utifrån de mål som respektive kommun satt upp. När man funderar över vilka områden förvaltningen behöver arbeta vidare med och förbättra måste den bedömningen göras utifrån de mål som politiken satt upp i budgeten.

Öppna jämförelser ekonomiskt bistånd 2013PDF

Öppna jämförelser barn- och ungdomsvård 2013PDF

Öppna jämförelser stöd till brottsoffer 2013PDF

Öppna jämförelser missbruk- och beroendevård 2013PDF

Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning 2013PDF

Öppna jämförelser vård- och omsorg om äldre 2013PDF


Sidan senast uppdaterad 2015-10-15 10.55

Kontaktuppgifter

Wackenfeldts väg 8A
471 94 Kållekärr
Tel: 0304-60 10 80
fax: 0304-60 10 95
kvalitetoadm@tjorn.se

Förvaltningschef
0304-60 10 74
shuja-at.noormohamed@tjorn.se

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se