Tjörns kommuns logotype
Temperatur 16,1 °C
Medelvind ESE 1,3 m/s

Nationell Patientöversikt, NPÖ

Störst text
Stor text
Normalstorlek

En lösning som ökar din patientsäkerhet. Nu införs Nationell Patientöversikt, NPÖ i hela landet. Vårdpersonal kan via datorn titta i NPÖ för att ta del av din patientinformation också från andra vårdgivare, om du samtycker till det. Att vårdgivare har tillgång till viss information i varandras patientjournaler kallas för sammanhållen journalföring.

Genom IT-lösningen Nationell Patientöversikt, NPÖ, kan behörig vårdpersonal snabbt ta del av viktig information om dig som patient – oberoende av var  du söker vård. Syftet är att öka din patientsäkerhet.

För att kunna ge dig god, säker vård behöver vårdpersonal ibland ha tillgång till information om dig som patient. Till exempel vad du har vårdats för tidigare, vilken medicin du tar, överkänslighet eller andra diagnoser. Har du vårdats hos
flera olika vårdgivare, finns din information på flera platser eftersom varje
vårdgivare förvarar patientinformation lokalt. Den stora fördelen med NPÖ är
att vårdpersonalen enklare, säkrare och snabbare kan få en heltäckande bild av din vårdhistorik – och snabbare ge dig rätt behandling. Med NPÖ slipper du
dessutom upprepa din vårdhistoria när du söker vård.

Nationell Patientöversikt är ett resultat av den IT-strategi för vård och omsorg som regeringen tillsammans med olika företrädare inom vården tog fram i mitten på 2000-talet. Syftet är att använda modern teknik för att förenkla informationshanteringen och förbättra patientsäkerheten inom vård och omsorg. Det är patientdatalagen som ger vårdgivare möjlighet att elektroniskt ta del av patientuppgifter om dig oavsett var du vårdas – om du tillåter det.

Gemensam informationsstruktur är en del av den nationella e-Hälsostrategin. Socialstyrelsen är ansvarig för en gemensam informationsstruktur som består av nationell informationsstruktur och nationellt fackspråk för vård- och omsorg.

Ditt samtycke krävs

Det är bara vårdpersonal som har en patientrelation med dig som får ta del av din information via NPÖ. Säkerheten kring användningen av NPÖ är hög. Vårdpersonalen måste vara behörig och ha en giltig e-tjänstelegitimation för att överhuvudtaget ha åtkomst till NPÖ. Innan någon tar del av uppgifterna måste du tillfrågas och samtycka.

Varje gång någon tar del av informationen om dig registreras det. Vårdgivare är skyldiga att göra kontroller av åtkomsten till dina uppgifter och det finns utarbetade rutiner för detta.

Titta gärna på filmen om Åke för att få mer information kring nyttan av NPÖ för dig som patient.

Kontaktuppgifter

Kontakta gärna oss om du vill veta mer om NPÖ eller dina rättigheter som vårdtagare.

Sidan senast uppdaterad 2016-05-25 11.07
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se