Tjörns kommuns logotype
Temperatur 4,7 °C
Medelvind WNW 3,1 m/s

Ansvarsfördelning mellan kommun och landsting

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Västra Götalandsregionenlänk till annan webbplats ansvarar för att det finns bra sjukvård för alla, och att ge förutsättningar för en god hälsa för alla invånare i Västra Götaland. Västra Götalandsregionen har samma uppgifter som ett landsting och ansvarar till exempel för sjukhus, vårdcentraler och folktandvårdenlänk till annan webbplats.

Kommunens ansvar

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska kommunen erbjuda en god hälso- och sjukvård upp till sjuksköterskenivå till de personer som:

  • bor i särskilt boende eller på korttidsboende
  • har behov av insatser i hemmet - hemsjukvård eller långvarig rehabilitering
  • finns på dagverksamhet

När dessa insatser ges ska kommunen även erbjuda habilitering, rehabilitering och hjälpmedel.

Alla insatser som den kommunala hälso- och sjukvården erbjuder ska utgå ifrån den sökandes livssituation och vara individuella och lämpliga utifrån behovet. Det egna självbestämmandet är viktigt.

Tjörns kommun erbjuder hälso- och sjukvårdsinsatser som ges av sjuksköterska, arbetsterapeut  sjukgymnast och logoped. För hjälp från läkare ansvarar alltid vårdcentral och sjukhus.

Övergripande ansvarig i kommunen

Kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska, MAS, har ett övergripande ansvar för säkerhet och kvalitet i den kommunala hälso- och sjukvården.

Klagomål

Patientnämnden är till för dig som har klagomål, synpunkter eller frågor rörande hälso- och sjukvård, folktandvård eller vården i kommunen.

Sidan senast uppdaterad 2017-04-05 11.15
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se