Tjörns kommuns logotype
Temperatur 24,5 °C
Medelvind NNE 2,2 m/s

Rådgivning och personligt stöd

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Du som har ett funktionshinder kan ha rätt till råd och stöd av personal med särskild kunskap som förutom sin yrkeskunskap har särskild kunskap om hur det är att leva med en funktionsnedsättning. Det kan vara av t ex kurator, psykolog, arbetsterapeut, sjukgymnast, logoped eller specialpedagog. För dessa insatser ansvarar Habiliteringen i Västra Götalandsregionen för.

Råd och stöd är en insats enligt lag om stöd och service till visa funktionshindrade,LSS, 9 § punkt 1 och syftar till att underlätta för den enskilde att leva med sitt funktionshinder.

Som anhörig till en person som omfattas av LSS har du rätt att få råd och stöd för att underlätta det vardagliga livet med den funktionshindrade och kan då kontakta Habiliteringen.

Sidan senast uppdaterad 2014-04-03 13.58

Kontaktuppgifter

Wackenfeldts väg 6
471 94 Kållekärr
Tel: 0304-60 19 99
fax: 0304-60 10 95
mottagningsgruppen@tjorn.se

0304-60 10 80
sociala@tjorn.se

Relaterad information
Barnhabiliteringen,
Kungälv 0303-23 79 30

Vuxenhabiliteringen,
Göteborg 031-70 77 300

Blanketter
Här kan det ligga länkar till olika blanketter som har att göra med innehållet på webbsidan.
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se