Tjörns kommuns logotype
Land 9,2 °C Hav 41,7*°C
Medelvind NE 0,9 m/s

Korttidsvistelse

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Korttidsvistelse är till för dig som är funktionshindrad och som tillfälligt under kortare tid behöver vistas utanför det egna hemmet för att få miljöombyte och rekreation. Det kan även vara för att ge dina anhöriga möjligheter till avlastning.
Korttidsvistelse kan ges på korttidshem, hos en stödfamilj eller i form av lägerverksamhet.

Vem kan söka korttidsvistelse?

Insatsen kan beviljas till både  barn, ungdomar och vuxna som tillhör LSS-personkrets och som har behov av korttidsvistelse.  

Kostnad

För den enskilde är korttidsvistelsen kostnadsfri men man betalar för maten och andra eventuella omkostnader.

Ansökan

Ansökan om korttidsvistelse görs hos kommunens mottagningsgrupp.

Sidan senast uppdaterad 2014-04-03 14.09

Kontaktuppgifter

Wackenfeldts väg 6
471 94 Kållekärr
Tel: 0304-60 19 99
fax: 0304-60 10 95
mottagningsgruppen@tjorn.se

Socialförvaltningen, sociala huset
0304-60 10 80

0304-60 10 80
sociala@tjorn.se

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se