Tjörns kommuns logotype
Temperatur 24,3 °C
Medelvind N 2,2 m/s

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Korttidstillsyn är en förlängd fritidsverksamhet för ungdomar över 12 år med funktionshinder och som behöver tillsyn före skolan börjar och efter skolans slut samt under skollov. Tillsynen utformas flexibelt med utrymme för individuella lösningar. 

Vem kan söka korttidstillsyn?

Insatsen kan beviljas till den som tillhör LSS-personkrets och som behöver tillsyn före och efter skoldagen samt under loven.  

Kostnad

För den enskilde är korttidstillsynen kostnadsfri men man betalar för maten.

Ansökan

Ansökan om korttidstillsyn görs hos kommunens mottagningsgrupp.

Sidan senast uppdaterad 2014-04-03 14.09
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se