Tjörns kommuns logotype
Temperatur 15,6 °C
Medelvind S 1,3 m/s

Daglig verksamhet, sysselsättning

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Hunddagis

Daglig verksamhet är till för dig som är i yrkesverksam ålder, saknar förvärvsarbete och inte går någon utbildning och behöver stöd i den dagliga sysselsättningen. Insatsen syftar till att ge hjälp till utveckling, en god livskvalitet och att bli självständig. Den ska vara individanpassad, stimulerande och meningsfull.

Vem kan söka daglig verksamhet?

Ansökan om insatsen daglig verksamhet kan sökas av den som har ett funktionshinder och tillhör personkrets 1 och 2 enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.  Det är personer som har en utvecklingsstörning, autism eller som fått en hjärnskada i vuxen ålder.

Verksamheten utgår ifrån deltagarna.  För att kunna tillgodose ett skiftande behov av sysselsättning finns det ett antal olika grupper med olika innehåll. Grupperna är så långt det möjligt anpassade utifrån deltagarnas intressen och förutsättningar. På sikt kan daglig verksamhet leda till arbete på den öppna arbetsmarknaden.

Ansökan

Ansökan om daglig verksamhet görs hos kommunens mottagningsgrupp.

Sidan senast uppdaterad 2017-02-16 10.26

Kontaktuppgifter

Wackenfeldts väg 6
471 94 Kållekärr
Tel: 0304-60 19 99
fax: 0304-60 10 95
mottagningsgruppen@tjorn.se

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se