Tjörns kommuns logotype
Temperatur 14,8 °C
Medelvind N 2,2 m/s

Avlösarservice

Störst text
Stor text
Normalstorlek

När du som anhörig ansvarar för omvårdnaden om den funktionshindrade i hemmet och behöver avlastning finns avlösarservice. Det innebär att en avlösare tillfälligt övertar omvårdnaden från anhöriga eller andra närstående, i den funktionshindrades hem. Insatsen gör det möjligt för närstående att få uträtta ärenden, komma utanför hemmet eller för att återhämta sig. Avlösaren ansvarar under tiden för omvårdnaden och följer de överenskomna rutinerna.
Avlösarservice i hemmet kan ges regelbundet eller som en insats vid akut uppkomna behov.

Vem kan söka avlösarservice?

Den som tillhör LSS-personkrets. Insatsen riktar sig till föräldrar eller andra anhöriga som har daglig omvårdnad av ett barn eller vuxen i sitt hem.

Kostnad  

För en enskilde är insatsen avlösarservice kostnadsfri.  

Ansökan

Ansökan om avlösarservice görs hos kommunens mottagningsgrupp.

Sidan senast uppdaterad 2014-04-03 14.07
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se