Tjörns kommuns logotype
Land 9,5 °C Hav 9,3*°C
Medelvind SE 2,7 m/s

Boende

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Personer med funktionsnedsättning och som har behov av stöd och hjälp för att kunna bo kvar i det egna hemmet, erbjuder kommunen olika alternativ. Det kan också handla om behov av annat boende än det egna.

För barn och ungdomar

  • som behöver miljöombyte och rekreation finns korttidsboende.
  • som inte kan bo hos sina föräldrar utan behöver ett annat alternativ finns bostad med särskild service eller familjehem.

För vuxna

  • personer med behov av stöd och hjälp för att kunna bo kvar i den egna bostaden finns det olika insatser.
  • personer som behöver boende med närhet till personal i form av bostad med särskild service eller särskilt anpassad bostad.
Sidan senast uppdaterad 2017-09-14 11.30
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se