Folkhälsa

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Joggingskor

Det övergripande målet för arbetet med folkhälsan är att skapa förutsättningar för god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.

Det är särskilt viktigt att förbättra hälsan för dem som har det sämst och att ge människor större möjlighet att ta ansvar för sina liv.

Det är många faktorer som påverkar hälsan. Det handlar om livsvillkor, boende, utbildning och arbete. Det handlar också om levnadsvanor som exempelvis kost, alkohol, rökning och motion.

Att arbeta med folkhälsa innebär att utgå från vardagen och verkligheten. Det är där människor lever och verkar som folkhälsoarbetet ska synas.

Framgångsrikt folkhälsoarbete kräver därför engagemang och samarbete mellan många parter. Utmaningen är att få ett hälsotänkande som genomsyrar allt som i någon mån påverkar vår hälsa.

Dina idéer är viktiga

Ingen har patent på den "rätta lösningen" eller det "rätta perspektivet". Har du någon fundering eller fråga, kontakta folkhälsosamordnaren!

Sidan senast uppdaterad 2016-10-19 14.30
Till Facebook
Till Twitter
TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se