Tjörns kommuns logotype
Land 3,1 °C Hav 12,4 °C
Medelvind ESE 3,6 m/s

Familjeteamet

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Individ- och familjeavdelning bedriver familjebehandling via Familjeteamet i Myggenäs. Familjebehandlarna erbjuder en rad insatser till familjer, barn och unga.

Till Familjeteamet kan du vända dig för att få

Råd- och stödsamtal

Samtal riktade till föräldrar med fokus på föräldraskap och mående i familjen.

Trappansamtal

Samtal med barn från fyra år och uppåt som utsatts för och/eller bevittnat, hot och våld inom familjen. Syftet är att ge barnen möjlighet att berätta om och bearbeta sina upplevelser av våld, att göra det som hänt ”prat”- och hanterbart, och därigenom minska risken för post-traumatiskt stressyndrom (PTSD) och annan psykiatrisk problematik.

Föräldrastöd / föräldrautbildning

  • Barn i Föräldrars Fokus (BiFF): En kurs för föräldrar som har samarbetssvårigheter under/efter en separation.
  • Ledarskapsträning för tonårsföräldrar (LFT): Ett gruppstöd för vårdnadshavare som upplever svårigheter i relationen med sin ungdom.

Stödgruppsverksamhet för barn, Livbojen

  • Skilda världar: För barn med skilda/separerade föräldrar
  • Livbojen: För barn som har föräldrar med psykisk ohälsa och/eller missbruksproblematik.

Familjebehandling

Familjebehandling ges till familjer som önskar någon typ av förändring i deras familjesituation. Det kan exempelvis handla om kommunikations- och samarbetssvårigheter, att föräldraförmågan brister, att barnet är utåtagerande och föräldrarna vill ha hjälp att hitta alternativa sätt att hantera och bemöta detta.

Grundtanken med familjebehandlingen är att använda de resurser som finns inom familjen samt att stärka känslan av att de själva kan påverka sin familjesituation. Familjebehandlingen utgår ifrån barnets behov och kan genomföras i hemmet, i våra lokaler eller på annan plats.

Familjebehandlare observerar och deltar i familjens vardagssituationer under en begränsad tid för att upptäcka förmågor och brister som sedan kan arbetas vidare med. Uppdraget baseras på frågor som är utformade av socialsekreterare. Utredningsuppdraget kan genomföras i hemmet, i våra lokaler eller på annan plats.

Sidan senast uppdaterad 2017-09-21 11.23

Kontaktuppgifter

Mottagningsgruppen
0304-60 19 99

Kontaktuppgifter

Familjeteamet
Myggenäsvägen 4, Centrumhuset
471 60 Myggenäs

Tel 0304-60 17 79
familjeteamet@tjorn.se

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se