Tjörns kommuns logotype
Land -0,7 °C Hav 12,4 °C
Medelvind W 1,3 m/s

Tillfälliga godmanskap

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Handläggningen görs i Stenungsund

Sedan 2013 handläggs överförmyndarnämndens ärenden av Stenungsunds kommun. Sedan 2015 ligger även överförmyndarnämnden i Stenungsund,

Vänd dig dit för frågor om gode män, förvaltarskap och förmyndare:

Stenungsunds kommun: God man, förvaltare, förmyndarelänk till annan webbplats

Det finns tillfällen där det behövs en god man som utses av överförmyndarnämnden:

1. God man i förmyndares ställe

När en förmyndare blir sjuk, gör en långvarig resa, sitter i fängelse eller på något annat sätt är förhindrad att utöva förmyndarskapet, då kan överförmyndaren förordna ett tillfälligt godmanskap

2. God man när det finns motstridiga intressen

Om en förmyndare eller förmyndares make eller sambo har del i samma dödsbo som sitt barn skall en god man utses att bevaka den underåriges rätt vid boutredningen och arvskiftet.

God man ska även utses vid en rättshandling där den som har förmyndare, god man eller förvaltare inte kan företrädas på grund av jävsförhållande av sin förmyndare, gode man eller förvaltare. Detsamma gäller när det finns intressen som strider mot varandra.  

3. God man för okänd arvinge, bortovarande m fl ska utses

1. När känd arvinge vistas på okänd ort och inte kan bevaka sin rätt i ett dödsbo,
2.  Om det inte kan utredas om det finns arvinge eller att det finns arvinge men dess namn är okänt,
3.  Om testamentstagare är okänd eller vistas på okänd ort,
4. Om det i övrigt krävs att en bortovarandes rätt bevakas eller en bortovarandes egendom behöver förvaltas,
5. Om det krävs att egenom förvaltas pga att det i testamente eller i annan rättshandling framgår att vem som egendomen skall tillfalla beror på framtida händelse,
6. Om egendom, enligt vad som särskilt föreskrivs, skall ställas under vård och förvaltning av god man som avses i detta kapitel.

De här tillfälliga godmanskapen bestäms utifrån föräldrabalken.

Anmälan

Anmälan om behov av tillfälligt godmanskap görs till överförmyndarnämnden som även förordnar god man i dessa ärenden.

Sidan senast uppdaterad 2015-09-22 13.38

Kontaktuppgifter

Överförmyndarverksamheten
Kommunerna Lilla Edet, Orust, Tjörn och Stenungsund
overformyndaren@stenungsund.se
0303-73 00 00 mån-tor 10-12

Postadress
Överförmyndarverksamheten
444 82 Stenungsund

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se