Tjörns kommuns logotype
Land 0,0 °C Hav 12,4 °C
Medelvind NNE 1,3 m/s

Överförmyndare och överförmyndarnämnd

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Handläggningen görs i Stenungsund

Sedan 2013 handläggs överförmyndarnämndens ärenden av Stenungsunds kommun. Sedan 2015 ligger även överförmyndarnämnden i Stenungsund,

Vänd dig dit för frågor om gode män, förvaltarskap och förmyndare:

Stenungsunds kommun: God man, förvaltare, förmyndarelänk till annan webbplats

I föräldrarbalken står det beskrivet vad överförmyndaren ska göra. Bland annat handlar det om att tillsätta gode män, förvaltare och förmyndare och att kontrollera så att dessa sköter sina uppdrag på ett bra sätt. Allt som görs och sägs i verksamheten skyddas av sekretess och inte får inte föras vidare till någon utomstående.
 
Länsstyrelsen och justitieombudsmannen ser till så att reglerna i föräldrarbalken verkligen följs. Den som inte är nöjd med de beslut som fattats av överförmyndaren kan överklaga hos tingsrätten.

Vad gör överförmyndaren och nämnden?

Arbetsuppgifter som ingår för överförmyndaren och nämnden är att:

 • tillsätta gode män, förvaltare och förmyndare samt att följa upp ärendena.
 • kontrollerar att en person ska få god man, förvaltare eller förmyndare innan ansökan skickas till länsrätten.
 • lämna förslag på en lämplig god man eller förvaltare.
 • godkänna byte av god man
 • se till så att gode män, förvaltare och förmyndare utför sina uppdrag på ett korrekt sätt
 • granska gode mäns, förvaltares och förmyndares årsredovisningar,
 • fastställa arvoden till gode män, förvaltare och förmyndare samt beslut om dessa ska betalas av kommunala eller av den enskildes medel,
 • pröva tillstånd för vissa förvaltningsåtgärder som gode män, förvaltare och förmyndare önskar göra,
 • aktualisera förordnande av gode män och förvaltare,
 • informera och utbilda gode män, förvaltare och förmyndare,
 • ha kontakter med myndigheter, domstolar och förvaltningar som är berörda av överförmyndarnämndens tillsyn eller enskilda ärenden.
Sidan senast uppdaterad 2015-09-22 13.39

Kontaktuppgifter

Överförmyndarverksamheten
Kommunerna Lilla Edet, Orust, Tjörn och Stenungsund
overformyndaren@stenungsund.se
0303-73 00 00 mån-tor 10-12

Postadress
Överförmyndarverksamheten
444 82 Stenungsund

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se