Tjörns kommuns logotype
Land -1,1 °C Hav 3,9*°C
Medelvind NE 2,7 m/s

God man för ensamkommande barn

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Handläggningen görs i Stenungsund

Sedan 2013 handläggs överförmyndarnämndens ärenden av Stenungsunds kommun. Sedan 2015 ligger även överförmyndarnämnden i Stenungsund,

Vänd dig dit för frågor om gode män, förvaltarskap och förmyndare:

Stenungsunds kommun: God man, förvaltare, förmyndarelänk till annan webbplats

När ett utländskt ensamkommande barn kommer till Sverige utan vårdnadshavare ska överförmyndarnämnden i den kommun barnet vistas så snart som möjligt, inom 48 timmar, förordna en god man för barnet. Det gäller även när ett barn som har eller haft en vårdnadshavare i Sverige men denne har försvunnit, avlidit eller på annat sätt inte kan utföra förmyndarskapet eller vården.

Trygg tillvaro

En god man för ensamkommande barn sätts i både förmyndares och vårdnadshavares ställe. Gode mannens uppgift är att i första hand se till att barnet får en trygg tillvaro under dess första tid i Sverige. En god man ersätter inte barnets föräldrar utan fungerar som en företrädare för barnet under tiden för godmanskapet. I uppdraget ingår inte att ansvara för den dagliga omvårdnaden och tillsynen av barnet, vilket sköts av boendet. 

Gode mannens uppgifter innefattar bland annat att:

  • ansöka om uppehållstillstånd hos Migrationsverket
  • hjälpa barnet samt närvara i samband med utredningar hos Migrationsverket och socialnämnden
  • närvara vid förhör hos polis och åklagare, om barnet utsatts för brott eller gjort sig skyldig till brott
  • hålla sig à jour med barnets skolgång genom att medverka vid "utvecklingssamtal" i skolan
  • hjälpa barnet att få kontakt med hälso- och sjukvård
  • ansöka om stöd enligt socialtjänstlagen
  • verka för en familjeåterförening
  • förvalta barnets egendom
  • ansöka om studiebidrag

Gode mannen har ingen lagstadgad tystnadsplikt men skall självklart inte föra vidare känsliga uppgifter till utomstående. Gode mannen skall inte heller föra vidare information som berättats i förtroende. Om överförmyndarnämnden får kännedom om att det skett överträdelser enligt ovan kan det vara skäl för att gode mannen inte har kvar sitt uppdrag.

Sidan senast uppdaterad 2015-09-22 13.38

Kontaktuppgifter

Överförmyndarverksamheten
Kommunerna Lilla Edet, Orust, Tjörn och Stenungsund
overformyndaren@stenungsund.se
0303-73 00 00 mån-tor 10-12

Postadress
Överförmyndarverksamheten
444 82 Stenungsund

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se