Tjörns kommuns logotype
Land 2,3 °C Hav 3,9*°C
Medelvind --- 0,0 m/s

Förvaltare

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Handläggningen görs i Stenungsund

Sedan 2013 handläggs överförmyndarnämndens ärenden av Stenungsunds kommun. Sedan 2015 ligger även överförmyndarnämnden i Stenungsund,

Vänd dig dit för frågor om gode män, förvaltarskap och förmyndare:

Stenungsunds kommun: God man, förvaltare, förmyndarelänk till annan webbplats

När en person inte har någon insikt om sin svåra situation och riskerar att fara illa eller att bli utnyttjad kan en förvaltare utses. En förvaltare utses om god man inte är tillräckligt.

De huvudsakliga arbetsuppgifterna för en förvaltare är att

 • vara ditt stöd i kontakt med olika myndigheter och se till så att du får det du har rätt till (bevaka din rätt)
 • hjälpa dig med din ekonomi som t ex att betala dina räkningar, deklarera och ta hand om din egendom (förvalta din egendom)
 • se efter dig och se till att du får hjälp i din vardag med till exempel vård, fritidsverksamhet, hjälpmedel och när du ska handla.

En förvaltare kan utses även om personen som får förvaltaren inte har godkänt det. Förvaltaren är inte beroende av personens godkännande kring de handlingar och åtgärder som behöver göras. En person som har förvaltare bestämmer inte längre över sin ekonomi eller egendom.  

Vem får förvaltare?


Anledningarna till att du behöver en förvaltare kan vara sjukdom, funktionsnedsättning av något slag eller ålder. För att kunna få en förvaltare måste du ha fyllt 18 år.

Kostnad


Förvaltare har rätt till ett skäligt arvode för sitt uppdrag samt ersättning för nödvändiga utgifter. Att ha förvaltare brukar kosta mellan 17 000-25 000 kronor per år, men kan vara högre eller lägre beroende på hur omfattande insatser du behöver. Det är överförmyndaren som beslutar om arvodets storlek.  

Det normala är att du betalar arvodet till din förvaltare, då skall du även betala arbetsgivaravgift. Den som har låga inkomster och tillgångar kan få arvodet betalat av kommunen. Du kan kontakta överförmyndarhandläggaren om du vill veta mer om kostnader för förvaltare.  

Ansökan


Om du vill ha en förvaltare ska du fylla i ansökan och skicka den till tingsrätten i Uddevalla.

Ansökan skickas till : Uddevalla tingsrätt, Box 323, 451 18 Uddevalla

Blanketten kan beställas hos överförmyndarhandläggaren.

Det är tingsrätten som fattar beslut om förvaltare.  

Om det är så att den person som behöver god man inte kan göra en ansökan själv kan även make/maka/sambo och nära anhöriga ansöka om förvaltare. Då behövs ett intyg från en läkare som säger att personen inte har förmåga att lämna sitt godkännande.

Anmälan

 
Om du har behov av förvaltare inte kan göra en ansökan själv och inte har några anhöriga som kan ansöka kan följande anmäla behov av förvaltare till överförmyndaren:
 • socialnämnden
 • kommunen för de personer som omfattas av lag om särskild stöd och service för vissa funktionshindrade
 • verksamhetschefer inom hälso- och sjukvården

Anmälan ska i dessa fall skickas till överförmyndaren. För att överförmyndaren skall kunna ta ställning till om ansökan om förvaltare skall göras hos tingsrätten bör följande uppgifter bifogas anmälan:

 • social utredning
 • personbevis
 • den enskildes samtycke, alternativt
 • läkarintyg
 • uppgift om den enskildes inkomster och utgifter, tillgångar och skulder
 • uppgift om den enskildes bostadssituation, sjukdom, funktionshinder, social situaion, och släktingar
 • uppgift om hur den enskilde fungerar i sin vardag och på vilket sätt denne saknar förutsättningar att själv ta ansvar för sina angelägenheter
 • uppgift om vad den enskilde behöver hjälp med 

Hur gör jag för att bli förvaltare?


En förvaltare ska vara intresserad av att hjälpa andra människor. I lagtexter står att en god man eller förvaltare ska vara en "rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig person". Detta innebär bland annat att kommunen gör kontroller hos Kronofogden och Polisen innan någon utses till förvaltare.

Om du är intresserad av att bli förvaltare ta kontakt med överförmyndaren så får du mer information om hur du ska gå till väga.

Sidan senast uppdaterad 2015-09-22 13.36

Kontaktuppgifter

Överförmyndarverksamheten
Kommunerna Lilla Edet, Orust, Tjörn och Stenungsund
overformyndaren@stenungsund.se
0303-73 00 00 mån-tor 10-12

Postadress
Överförmyndarverksamheten
444 82 Stenungsund

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se