Tjörns kommuns logotype
Land 6,0 °C Hav 3,9*°C
Medelvind SE 4,0 m/s

Överförmyndare, god man, förvaltare

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Handläggningen görs i Stenungsund

Sedan 2013 handläggs överförmyndarnämndens ärenden av Stenungsunds kommun. Sedan 2015 ligger även överförmyndarnämnden i Stenungsund,

Vänd dig dit för frågor om gode män, förvaltarskap och förmyndare:

Stenungsunds kommun: God man, förvaltare, förmyndarelänk till annan webbplats

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. En överförmyndarnämnds uppgift är att kontrollera förmyndare, förvaltare och gode män så att dessa utför sina uppdrag på rätt sätt.

Det är också överförmyndarnämnden som utser gode män, förvaltare och särskilt förordnade förmyndare.

Lilla Edets, Orusts, Tjörns och Stenungsunds kommuner har en gemensam överförmyndarnämnd som sitter i kommunhuset i Stenungsund. Det är dit du ska vända dig om du har frågor om eller klagomål på din gode man, förvaltare eller förmyndare. Kontaktuppgifter hittar du i högerspalten.

God man

En god man är en person som har utsetts till att hjälpa en äldre, sjuklig eller person med funktionsnedsättning att sköta ekonomin, bevaka personens rätt i olika situationer eller i övrigt sörja för personen. En god man fungerar som ställföreträdare för den som inte kan ta hand om sig själv och sin egendom. Att få en god man är frivilligt och man har alltid kvar sin bestämmanderätt. Om den som behöver god man inte klarar att ge sitt samtyckte krävs ett läkarintyg.

Förvaltare

Förvaltarskap är en tvångsåtgärd som används när en person är ur stånd att vårda sig och/eller sin egendom och ett godmanskap inte är en tillräcklig åtgärd. Den som får en förvaltare förordad för sig mister på motsvarande sätt sin egen rättshandlingsförmåga. Istället är det förvaltaren som ensam har behörighet att företa rättshandlingar och företräda den hjälpbehövande inom ramen för förordnandet.

Förmyndare

En förmyndare är ställföreträdare för omyndig person, det vill säga för den som är under 18 år.

Sidan senast uppdaterad 2015-09-22 11.13

Kontaktuppgifter

Överförmyndarverksamheten
Kommunerna Lilla Edet, Orust, Tjörn och Stenungsund
overformyndaren@stenungsund.se
0303-73 00 00 mån-tor 10-12

Postadress
Överförmyndarverksamheten
444 82 Stenungsund

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se