Tjörns kommuns logotype
Land 2,3 °C Hav 12,4 °C
Medelvind SE 3,6 m/s

Tubberödshus som intraprenad

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Tubberödshus äldreboende har ett intraprenadavtal med Tjörns kommuns socialnämnd. Avtalet gäller fr o m 2014-01-01 t o m 2016-12-31 och förlängs därefter med tre år i taget om inte någon av parterna säger upp avtalet.

Vad är en intraprenad?

Intraprenad är en driftsform inom kommunen. Personalen är fortfarande kommunalt anställda, driften bekostas av kommunen. Eventuellt överskott kan användas i verksamheten för att ytterligare höja kvalitén. Om det uppstår underskott så ska det regleras inom den egna budgeten.
 
Intraprenaden är en resultatenhet med utökade befogenheter och större ansvar för verksamhet, ekonomi och personal, vilket regleras i avtalet. Socialförvaltningen har fortfarande det formella och övergripande ansvaret för intraprenaden. Genom kortare beslutsvägar ges boende och personal stort inflytande över omsorgens innehåll.

Syfte med intraprenad

Bättre kvalité för brukarna.

Sidan senast uppdaterad 2015-12-18 13.56

Kontaktuppgifter

Tubbegatan 11 A
471 31 Skärhamn
Tel: 0304-60 12 20
fax: 0304-60 12 24
tubberodshus@tjorn.se

Enhetschef
0304-60 12 19
aida.tegeltija@tjorn.se

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se