Tjörns kommuns logotype
Land 8,7 °C Hav 0,0 °C
Medelvind SW 4,9 m/s

Resurscentrum

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Resurscentrum är en resurs för barnomsorg och skola. Resurscentrum består av personer med olika kompetenser gällande barns utveckling och lärande. Resurscentrum ingår i barn- och utbildningsnämndens förvaltningsområde.

De flesta personerna som arbetar i Resurscentrum ingår i elevhälsoteam på respektive skola. Några i gruppen tillhör också Centrala Elevhälsan. Centrala Elevhälsan kan ge konsultation eller andra insatser kring barn i behov av särskilt stöd. Det är respektive skola som får ansöka om detta. Stödet sker på uppdrag av och i samarbete med elevhälsoteam, förskolechef/rektor på respektive enhet, föräldrar och elev.

Resurscentrums huvudsakliga uppgifter är att:

 • vara en stödjande och utvecklande funktion inom barn/elevhälsan i barnomsorg och skola.
 • stödja ansvarig personal genom handledning och/eller konsultation i arbetet med barn och ungdomar.
 • kartlägga behovet av insatser för barn i behov av särskilt stöd.
 • utveckla samverkan med socialtjänst, BUP, barnhälsovård och andra instanser som arbetar med barn och ungdomar.
 • initiera och stödja kompetensutveckling inom barnomsorg och skola.

Målsättning


Alla barn och ungdomar i Tjörns kommun ska få den hjälp och det stöd de har behov av under sin förskole- och skoltid. Detta oavsett vilken förskola eller skola de tillhör.
Yrkesgrupper inom Resurscentrum:
 • Psykolog.
 • Specialpedagog.
 • Kurator.
 • Tal och språkpedagog.
 • Logoped.
 • Svenska som andraspråk.
 • Skolsköterska.
 • Skolläkare. Bokas genomskolsköterska.
Sidan senast uppdaterad 2011-08-16 09.27

Kontaktuppgifter

Wackenfeldts väg 6
471 94 Kållekärr
tel: 0304-60 19 99
mottagningsgruppen@tjorn.se

Avdelningschef
Barn- och utbildningsförvaltningen
Resurscentrum
0304-60 15 81
susanne.pettersson@tjorn.se

Relaterad information
Till Facebook
Till Twitter
TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se