Tjörns kommuns logotype
Land 5,5 °C Hav 5,0 °C
Medelvind WNW 5,8 m/s

Äldre

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Äldre i park

Omsorg om äldre

Kommunen har det yttersta ansvaret för att du som är äldre får den service, vård och omsorg som du behöver. Socialnämnden verkar för att den stöd och hjälp som äldreomsorgen erbjuder anpassas efter dina behov och förutsättningar. Som ska syfta till att du kan behålla dina fysiska, psykiska och sociala resurser så länge det är möjligt. De beslut som fattas ska vara inriktade på dina behov och vara individuellt anpassade.

Äldreomsorgen har uppdraget att se till att de äldre som vill ska kunna bo kvar i det egna hemmet så länge som möjligt och få den hjälp som behövs för att bibehålla funktioner och livskvalitet.

Lag som styr äldreomsorgen

Socialtjänstlagen, SoL, anger dina rättigheter när du behöver stöd och hjälp från samhället och inte kan få det någon annanstans. Av SoL framgår att människor ska kunna leva ett så aktivt och tryggt liv som möjligt och att de ska mötas med respekt och ha tillgång till god vård och omsorg.

Biståndsenheten

När du behöver hjälp och stöd för att klara ditt dagliga liv och det som hör vardagen till då kontaktar du äldreomsorgens biståndsenhet för att ansöka om det du behöver hjälp med. Biståndshandläggarna kan svara på de flesta frågor om äldreomsorgen.

Sidan senast uppdaterad 2015-03-25 11.43
Till Facebook
Till Twitter
TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se