Tjörns kommuns logotype
Temperatur 15,8 °C
Medelvind WNW 1,3 m/s

Våld i nära relationer

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Våld i nära relationer är alltid ett brott.

Lever du eller någon i din närhet i en relation där friheten begränsas och det finns hot och våld med i bilden? Här finns en sammanställning över vart du kan vända dig i det akuta läget eller för att få mer information.

Om det är akut

Ring 112

Polisen

Anmälan 114 14
Om det är akut, ring 112

Expeditionen sociala huset 0304-60 10 80

Wackenfeldtsvägen i Kållekärr
Individ- och familjeavdelningen, mottagningsgruppen samt expeditionen är bemannade:
måndag - onsdag kl 08.00-16.00
torsdag kl 08.00-18.00
fredag kl 08.00-15.00

Socialjouren

Socialjouren ger akut hjälp under kvällar, nätter och helger när socialkontoret är stängt. Det kan handla om våld, missbruk, boende eller om du misstänker att någon far illa.

Socialjouren är socialtjänstens jourverksamhet efter kontorstid och erbjuder stöd och insatser till människor i en akut social situation. Om du har akut oro för ett barn och vill göra en anmälan kan du ringa till socialjouren.

Öppettider

Vardagar
Måndag-torsdag kl 16.30-08.00.

Helger
Fredag kl 15.00-måndag kl 08.00.

Familjecentrum 0304-60 16 55

Erbjuder ett stöd och hjälp till barn, ungdomar och familjer.

Familjerådgivning 0303-699 67

Har någon i paret tillgripit våld kan man få hjälp på familjerådgivningen. Familjerådgivningen har parbehandling som specialitet och erbjuder kvalificerad samtalsbehandling vid svårigheter i den nära relationen. Detta som en möjlighet till att förbättra och reparera förhållandet.
Familjerådgivning, webbplatslänk till annan webbplats

Krismottagning för kvinnor 0303-801 44

Krismottagningen vänder sig till kvinnor som behöver hjälp att komma vidare ur svårigheter som berör de nära relationerna.
Krismottagning för kvinnor, webbplatslänk till annan webbplats

Krismottagning för män 0303-672 23

Krismottagningen vänder sig till män som behöver hjälp att komma vidare ur svårigheter som berör de nära relationerna.
Krismottagning för män, webbplatslänk till annan webbplats

Kvinnojouren Stenungsund, jourtelefon 0303-846 79

Kvinnojouren arbetar mot våld mot kvinnor och barn. Kvinnojouren är ingen kommunal verksamhet.
kvinnojouren.stenungsund@telia.com

BRIS, barnens hjälptelefon 0200-230 230

BRIS för barn. webbplatslänk till annan webbplats

Kvinnofridslinjen 020 - 50 50 50

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot, våld, eller sexuella övergrepp.
Kvinnofridslinjen, webbplatslänk till annan webbplats

Våld i nära relationer

Västsvensk portal om våld i nära relationer.
Våld i nära relationer, webbplatslänk till annan webbplats

Dialoga Relationsvåldcenter   

Dialoga Relationsvåldscentrum är en resurs för de kommunanställda i elva kommuner som i sitt arbete möter barn, kvinnor och män som lever med våld i nära relationer.
Dialoga Relationsvåldcenter, webbplatslänk till annan webbplats

Sidan senast uppdaterad 2016-04-28 10.08

Kontaktuppgifter

Wackenfeldts väg 6
471 94 Kållekärr
Tel: 0304-60 19 99
fax: 0304-60 10 95
mottagningsgruppen@tjorn.se

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se