Tjörns kommuns logotype
Land 14,8 °C Hav 15,3°C
Medelvind WSW 5,4 m/s

Vad är offentlig upphandling?

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Varje gång en kommun ska köpa en vara eller en tjänst ska kommunen göra en offentlig upphandling. Det betyder att vi i förväg måste tala om vad vi vill köpa. De företag som är intresserade kan ta del av kommunens förfrågan och i konkurrens med andra företag lämna in anbud. Företaget beskriver då sina varor och tjänster innan vi bestämmer vilket företag vi ska använda.

Upphandlingsprinciperna

Reglerna gäller för all upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader:

Icke-diskriminering

Det är inte tillåtet att direkt eller indirekt diskriminera en leverantör på grund av nationalitet eller genom att ge ett lokalt företag företräde.

Likabehandling

Alla leverantörer ska behandlas lika och få samma förutsättningar. Alla måste få samma information vid samma tillfälle.

Ömsesidigt erkännande

Intyg och certifikat som har utfärdats av en medlemsstats behöriga myndigheter gäller i alla EU/ESS-länder.

Proportionalitet

Kraven på leverantören och kraven i kravspecifikationen måste ha ett naturligt samband med och stå i rimlig proportion till det som upphandlas.

Öppenhet

Principen om öppenhet (transparens) innebär att upphandlingar ska präglas av öppenhet och förutsebarhet.

Sidan senast uppdaterad 2018-09-14 10.38

Kontaktuppgifter

Karin Sundsmyr
0304-60 13 94

Upphandlingschef
0304-60 13 94
karin.sundsmyr@tjorn.se

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se