Tjörns kommuns logotype
Land 25,9 °C Hav 22,9°C
Medelvind WNW 3,1 m/s

Samarbete med skatteverket

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Tjörns kommun har ett samarbete med Skatteverket som innebär att kommunen fortlöpande gör kontroller av anbudsgivare och avtalsparter avseende inbetalningar, skatter, sociala avgifter och F-skattebevis.

Vi har samarbetet med Skatteverket för att

  • förebygga ekonomisk brottslighet och underlätta för seriösa företag genom att minska risken för osund konkurrens
  • genom information och service förenkla och möjliggöra för Tjörns kommun att endast anlita företag som sköter sin redovisning och betalning av skatter och avgifter.

Omfattning


Kontrollen kan ske under upphandlingar före beslut samt löpande under pågående avtal. Skatteverket lämnar upplysningar om begärd juridisk eller fysisk person bland annat i form av uppgifter om:
  • Momsregistrering och registrering som arbetsgivare.
  • F-skatt, FA-skatt eller A-skatt.
  • Eventuella skulder för svenska skatter och avgifter. Om skuld finns lämnas uppgift om skuldbelopp med mera via samarbete med Kronofogdemyndigheten.
  • Uppgift om redovisade arbetsgivaravgifter för arbetsgivare.

Om ditt företag utför arbete hos oss omfattas du av samarbetet. Det innebär att om du, i din tur, anlitar andra företag ska du förvissa dig om att de sköter sina skattebetalningar.

Förfrågan om dina underentreprenörer kan du göra på med blanketten SKV 4820 - Begäran/svar offentliga uppgifter. Meddela därefter din uppdragsgivare vem du tar in som underentreprenör.

Kontakt
Har du frågor om den förebyggande informationen på Skatteverket kan du också skicka e-post till forebyggandeinformation.vr@skatteverket.se.

Sidan senast uppdaterad 2010-07-23 10.44
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se