Tjörns kommuns logotype
Land 13,9 °C Hav 15,2*°C
Medelvind WSW 4,0 m/s

Om du inte är nöjd med ett upphandlingsbeslut

Störst text
Stor text
Normalstorlek
När vi utvärderat alla anbud och bestämt vilken leverantör vi vill teckna avtal med fattar vi ett tilldelningsbeslut. Tilldelningsbeslutet innehåller uppgifter om vilken leverantör vi valt och varför vi valt leverantören. Beskedet skickas ut till samtliga som lämnat anbud i upphandlingen.

Innan avtal ingåtts


Om du anser att kommunen har fattat ett felaktigt beslut måste du begära en överprövning av tilldelningsbeslutet. Detta måste du göra inom 10 dagar efter det att tilldelningsbeslutet tagits. Överprövningen gör du hos Förvaltningsrätten.

Efter att avtal är tecknat


Om du som anbudsgivare inte är nöjd med ett upphandlingsbeslut men avtal redan är tecknat kan du klaga vid Tingsrätten.
Sidan senast uppdaterad 2010-06-13 21.31
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se