Tjörns kommuns logotype
Land 9,7 °C Hav 41,7*°C
Medelvind NE 0,9 m/s

Förfrågningsunderlag

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Vid en upphandling skriver vi ned vilka behov som ska tillfredsställas och utifrån dessa behov, vilka varor eller tjänster som efterfrågas.

Dokumentet kallas numera för upphandlingsdokument. Inom den upphandlande myndigheten utarbetas dessa i regel i projektgrupper där en rad skilda kompetenser ingår. När underlaget är klart påbörjas upphandlingen genom annonsering.

Olika delar i förfrågningsunderlaget

Upphandlingsdokumenten från Tjörns kommun är oftast uppdelade i följande kapitel:

Administrativa föreskrifter
Här finns information om vem det är som upphandlar och vilken var eller tjänst upphandlingen avser. Det finns också information om avtalstid och avtalsform.

Upphandlingsföreskrifter
Här finns ett antal administrativa föreskrifter, t ex när anbudet senast ska vara inne. De krav som ställs upp har måste uppfyllas.

Krav på leverantör
Kapitlet innehåller de krav vi ställer på leverantören: Det handlar om grunder för uteslutning som regleras i lag, men också om vilken ekonomisk ställning och vilken erfarenhet och kompetens en anbudsgivare måste ha för att kunna komma ifråga som leverantör. Det är bara anbudsgivare som uppfyller alla krav i detta kapitel som kan gå vidare till en utvärdering.

Kravspecifikation
Kapitlet innehåller krav på den vara eller tjänst som ska levereras. Det kan röra sig om leveranstider, serviceåtaganden, miljökrav och liknande. Även dessa krav måste uppfyllas.

Kommersiella villkor
Förfrågningsunderlagen innehåller utkast till avtal. För det mesta är de avtalsvillkor som ställs upp här tvingande krav från kommunen. Dvs accepterar man inte dem kan man inte komma ifråga som leverantör. Om de olika villkoren är tvingande ska framgå av underlaget.

Tilldelningsskriterier
De anbud som har uppfyllt kraven går vidare till den slutgiltiga bedömningen som syftar till att välja vem eller vilka leverantörer som kommunen ska teckna avtal med.

Krav och tilldelningskriterier

Ibland kan man se begreppen skall-krav och bör-krav i förfrågningsunderlag Skall-krav betyder att kravet ska uppfyllas. Bör-krav betyder att det är en fördel om leverantören har detta med i anbudet men det är inget absolut måste. Bör-kraven utvärderas i det sista steget.

Bör-kraven innebär att man kommer att titta på såväl pris som på ett antal andra saker som kan ge ett mervärde men inte måste finnas med i anbudet. Vad man kommer att bedöma framgår av upphandlingsdokumentet.

Grunder för utvärdering

Det finns tre utvärderingsgrunder upphandlande myndighet kan välja mellan:

1. bästa förhållandet mellan pris och kvalitet

2. kostnad, eller

3. pris

 

Sidan senast uppdaterad 2018-02-12 10.11
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se