Tjörns kommuns logotype
Land 21,4 °C Hav 22,2°C
Medelvind S 3,1 m/s

Att tänka på vid anbudsgivning

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Vilken information efterfrågas?

Det är viktigt att ditt svar innehåller den information som vi frågar efter. Vi kan oftast inte ta någon hänsyn till andra uppgifter.

Reservationer

Reservationer är svåra att hantera och kan medföra att anbudet förkastas i sin helhet. Svara därför bara på det vi frågar.

Datum

Var noga med att hålla tidsgränserna. Kommer ditt anbud in för sent kan vi inte ta med ditt anbud.

Anbudsbedömning

  • Uteslutning, kontroll av att grund för uteslutning ej föreligger. Dess kan vara obetalda skatter, bedrägeri och liknande
  • Kvalificering av leverantören gällande ekonomisk och finansiell ställning samt teknisk och yrkesmässig kapacitet.
  • Prövning om anbud uppfyller obligatoriska krav
  • Utvärdering utifrån vad som angetts i upphandlingsdokumenten.

För varje upphandling finns ett upphandlingsdokument där vi beskriver vilka kriterier som gäller för utvärdering och kvalificering.

Sidan senast uppdaterad 2018-02-12 10.37
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se