Tjörns kommuns logotype
Land -0,7 °C Hav 12,4 °C
Medelvind W 1,3 m/s

Att tänka på vid anbudsgivning

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Vilken information efterfrågas?


Det är viktigt att ditt svar innehåller den information som vi frågar efter. Vi kan oftast inte ta någon hänsyn till andra uppgifter.

Reservationer


Reservationer är svåra att hantera och kan medföra att anbudet förkastas i sin helhet. Svara därför bara på det vi frågar.

Datum


Var noga med att hålla tidsgränserna. Kommer ditt anbud in för sent kan vi inte ta med ditt anbud.

Anbudsbedömning

  • Kontroll. Vi kontrollerar att alla efterfrågade uppgifter finns i anbudet.
  • Kvalificeringskrav. Uppfylls inte kraven kommer anbudet att förkastas.
  • Bedömning. Vi bedömer hur anbudet svarar mot utvärderingskriterierna.

För varje upphandling finns ett förfrågningsunderlag där vi beskriver vilka kriterier som gäller för utvärdering och kvalificering.

Sidan senast uppdaterad 2012-04-25 13.22
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se