Tjörns kommuns logotype
Land 3,2 °C Hav 12,4 °C
Medelvind E 1,8 m/s

Annonsering av upphandlingar

Störst text
Stor text
Normalstorlek
När förfrågningsunderlaget är klart ska kommunen annonsera om upphandling. Alla upphandlingar utom direktupphandlingar måste annonseras.

Annonsering av våra upphandlingar


Tjörns kommun annonserar på upphandlingar.nu. De upphandlingar som annonseras där publiceras också i OPIC:s databas.

Anbudstid


Hur lång anbudstiden är beror på vilken upphandlingsform vi har valt. För stora upphandlingar finns det bestämmelser i lagen om hur lång anbudstiden ska vara. När det gäller upphandlingar av mindre värde och vissa tjänster kan den upphandlande myndigheten bestämma tiden själv, men det ska alltid vara en affärsmässigt rimlig anbudstid.

Frågor om förfrågningsunderlaget


Under anbudstiden har du som leverantör möjlighet att vända dig till den som är ansvarig för upphandlingen och ställa frågor om det är något du undrar över i förfrågningsunderlaget.

Det ska göras skriftligt via mail så att vi kan verifiera vad som frågats om och att vi skriftligt kan skicka ut både fråga och svar till alla som begärt ut förfrågningsunderlaget. Alla anbudsgivare ska ha samma information för att kunna uppfylla likabehandlingsprincipen.

Anbudet ska vara hos kommunen innan sista anbudsdagen


Det är viktigt att anbuden kommer in senast den dag som är angiven i förfrågningsunderlaget och i annonsen. Poststämpel från sista anbudsdagen räcker inte eftersom anbuden måste ha koomit till oss  den dag som anges. Poststämpling sista dagen innebär att anbudet inte kommer oss förrän en dag senare och då är det för sent.

Tjörns kommun får inte använda anbud som kommit in för sent.

Sidan senast uppdaterad 2010-06-13 21.29
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se