Tjörns kommuns logotype
Land 17,6 °C Hav 16,1°C
Medelvind SW 6,3 m/s

Annonsering av upphandlingar

Störst text
Stor text
Normalstorlek

När Upphandlingsdokumentet är klart ska kommunen annonsera om upphandling. Alla upphandlingar utom direktupphandlingar måste annonseras.

Annonsering av våra upphandlingar

Tjörns kommun använder Kommers Elite, ett upphandlingsstöd där upphandlingarna kan göras helt digitalt. Annonsering sker via Kommers annons och går vidare till  upphandlingar.nu samt till OPIC:s databas. Om det är en upphandling över tröskelvärdet går annonsen också till TED som är EU:s databas och syns därmed i hela EU.

Det är kostnadsfritt att registrera sig och lämna anbud via Kommer Elite.

Anbudstid

Hur lång anbudstiden är beror på vilken upphandlingsform vi har valt. För stora upphandlingar finns det bestämmelser i lagen om hur lång anbudstiden ska vara. När det gäller upphandlingar av mindre värde och vissa tjänster kan den upphandlande myndigheten bestämma tiden själv, men det ska alltid vara en affärsmässigt rimlig anbudstid.

Frågor om förfrågningsunderlaget

Under anbudstiden har du som leverantör möjlighet att ställa frågor om det är något du undrar över i upphandlingsdokumentet.

Frågor ska ställas skriftligt och oftast genom den portal där upphandlingen finns, i detta fall Kommers upphandlingsstöd. Kommunen ska kunna verifiera vad som frågats om och skriftligt kan skicka ut både fråga och svar till alla som hämtat hem underlaget. Alla anbudsgivare ska ha samma information för att kunna uppfylla likabehandlingsprincipen.

Anbudet ska vara hos kommunen innan sista anbudsdagen

Det är viktigt att anbuden kommer in senast den dag som är angiven i upphandlingsdokumentet och i annonsen.

Tjörns kommun får inte beakta anbud som kommit in för sent.

Sidan senast uppdaterad 2018-02-12 10.24
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se