Tjörns kommuns logotype
Temperatur 15,2 °C
Medelvind WSW 1,3 m/s

Direktupphandling

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Vid direktupphandling behöver kommunen inte samla in anbud från alla leverantörer. Det behövs inget fullständigt skriftligt underlag med förfrågan.

Vid direktupphandling ska jämförelse mellan minst tre olika leverantörer göras.

Kommunen får använda direktupphandling om värdet på det som ska köpas är lågt eller om det finns andra särskilda orsaker.

Gränsvärde för direktupphandling

Från och med den 1 januari 2018 är direktupphandlingsgränsen enligt Lagen om offentlig upphandling, LOU 586 907 kronor.

Motsvarande gräns för upphandling enligt lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter är 1 092 436 kronor.

Tjörns kommuns riktlinjer och upphandlingspolicy ger ytterligare direktiv för hur inköp under tröskelvärdena ska hanteras.

 


Sidan senast uppdaterad 2018-02-09 15.54
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se