Tjörns kommuns logotype
Land 18,2 °C Hav 15,5°C
Medelvind SSW 5,4 m/s

Uteservering

Störst text
Stor text
Normalstorlek

För uteserveringarna på offentlig plats krävs polistillstånd (tillstånd för markupplåtelse). Det kan också behövas bygglov, tillstånd att servera mat, dryck och alkohol. Det kan därför vara bra att gå stegvis tillväga, om inte annat så för att slippa dra på sig onödiga kostnader. Det är också viktigt att vara ute i god tid eftersom processen i många fall tar tid.

Ansökan om markupplåtelse

Ska uteserveringen byggas på kommunal mark krävs ett tillstånd för markupplåtelse. Tillståndet söker du hos polisen. Du kan ladda ned en ansökningsblankett på polisens webbplats.

Tillsammans med ansökan ska en ritning över serveringen lämnas in. Tänk igenom valet av möbler och annan utrustning och bifoga gärna bilder.

Om serveringen ska etableras på gata, torg eller gångbana ska samhällbyggnadsförvaltningen yttra sig till polisen. Är marken privat krävs ett skriftligt tillstånd av markägaren.

Bedömning av ansökan om markupplåtelse

Det är offentliga ytor som tas i anspråk för uteserveringar och då gäller framförallt att framkomligheten för alla trafikslag garanteras och att serveringarna inte stör närboende.
Handläggningen av ärendet kan ta upp till tre veckor.

Mer att tänka på

Ansök om bygglov
I en del fall kan det behövas bygglov för uteserveringen. Om du är osäker på om det krävs bygglov i ditt fall kan du kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen.

Tillstånd att servera mat och dryck?
Ditt livsmedelsföretag måste vara registrerat för att få servera mat och dryck. Är ditt livsmedelsföretag inte registrerat kan du hitta mer information under rubriken Näringsliv och arbete

Tillstånd för att servera alkohol
Det krävs tillstånd för att få servera alkohol Och precis som i fallet med registrering av livsmedelsföretag räcker det inte att det finns tillstånd för den övriga verksamheten. Det måste finnas serveringstillstånd för uteserveringen. Uteserveringen måste också vara tydligt avgränsad.

Bullerkontroll
Om det finns bostäder i närheten av uteserveringen krävs också egenkontroll av bullernivåer.

Sidan senast uppdaterad 2010-06-13 20.52

Kontaktuppgifter

Tjörns kundcenter
0304-60 10 10

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se