Tjörns kommuns logotype
Temperatur 4,2 °C
Medelvind SSE 3,6 m/s

Tobaksförsäljning

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Vid tobaksförsäljning ska tobakslagens bestämmelser följas.  Det viktigaste kravet är att ingen försäljning får ske till personer som är under 18 år.

Det är ägaren av försäljningsstället som ansvarar för att dessa regler följs vilket innebär att hon/hon även ansvarar för att personalen känner till gällande regler samt att det skapas rutiner för ålderskontrollen så att reglerna efterlevs.

Skyldighet att anmäla

Varje ställe som säljer eller tänker sälja tobaksprodukter, såsom cigaretter, snus och piptobak har en skyldighet att anmäla detta till kommunen. Anmälningsplikten omfattar vidare all försäljning till konsument, såväl permanent som tillfällig.

Samarbete

Anmälan och tillsyn av tobaksförsäljning administreras i ett samarbete av Tillståndsenheten inom Social resursförvaltning i Göteborgs stad.

Samarbetet innebär att all kontakt i frågor om anmälan och tillsyn av tobaksförsäljning tas direkt med Tillståndsenheten i Göteborg.

Tillståndsenheten utreder och lämnar förslag till beslut som de därefter överlämnar till socialnämnden på Tjörn. Det är socialnämnden som fattar besluten som avser alkohol- och tobaksärenden på Tjörn.

Riktlinjer och avgifter för ansökningar och tillsyn kommer att följa Tillståndsenhetens.

Sidan senast uppdaterad 2016-05-10 11.26
Kontaktuppgifter
Tillståndsenheten
Social resursförvaltning,
Box 5282
402 25 Göteborg
031-367 90 91
Skicka mejl >>

Besöksadress
Ullevi Skånegatan
Ingång via Ullevi Lounge

Tillståndsenhetenlänk till annan webbplats

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se