Tjörns kommuns logotype
Temperatur 17,2 °C
Medelvind WSW 2,7 m/s

Alkohol, serveringstillstånd

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Alkohollagen (2010:1622) är en social skyddslagstiftning vilket innebär att försäljning av alkoholdrycker är reglerad framför allt för att förhindra skador.

Människors hälsa är alltså viktigare än att det säljs obegränsade mängder alkohol. För att minska risken för skador och våldshandlingar måste alkoholservering ske med ansvar och omdöme, och bestämmelser för detta finns i Alkohollagen.

3 kap 5 § Alkohollagen
"Försäljning av alkoholdrycker ska skötas på ett sådant sätt att skador i möjligaste mån förhindras. Den som tar befattning med försäljning av alkoholdrycker skall se till att ordning och nykterhet råder på försäljningsstället."

Ytterst har tillståndshavaren det övergripande ansvaret för hur vad personalen hanterar dessa frågor och hur verksamheten på restaurangen sköts. Den som ska servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker mot betalning ska ha ett serveringstillstånd. 

Samarbete med Tillståndsenheten i Göteborg

Handläggning och tillsyn av alkoholärenden administreras i ett samarbete av Tillståndsenheten inom Social resursförvaltning i Göteborgs stad. Samarbetet innebär att all kontakt i frågor om ansökningar av serveringstillstånd tas direkt med Tillståndsenheten i Göteborg.

Ärenden som berörs

  • Ansökan om serveringstillstånd.
  • Utökad serveringstid.
  • Utvidgad serveringsyta.
  • Anmälan om förändringar i det tillståndshavande bolaget.
  • Sanktioner enligt alkohollagen.
  • Tillsyn av restauranger med serveringstillstånd.
  • m.fl

Tillståndsenheten utreder och lämnar förslag till beslut som de därefter överlämnar till socialnämnden på Tjörn. Det är socialnämnden som fattar besluten som avser alkohol- och tobaksärenden på Tjörn.


Sidan senast uppdaterad 2015-01-26 08.47

Kontaktuppgifter

Tillståndsenheten
Social resursförvaltning
Box 5282
402 25 Göteborg
031-367 90 91
Mejla Tillståndsenheten

Besöksadress
Ullevi Skånegatan
Ingång via Ullevi Lounge

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se