Tjörns kommuns logotype
Temperatur 21,0 °C
Medelvind SSE 4,5 m/s

Starta enskild (privat) barnomsorg

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Förskola, skolbarnomsorg, familjedaghem och pedagogisk omsorg kan bedrivas som enskilda  verksamheter. Det innebär att kommunen inte är huvudman och inte heller har juridiskt ansvar för verksamheten. Pedagogisk omsorg är benämningen på förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg som inte drivs i form av förskola, fritidshem, öppen förskola eller öppen fritidsverksamhet. Familjedaghem och flerfamiljssystem är exempel på pedagogisk omsorg.

Godkännande och rätt till bidrag

Det är kommunen som godkänner den enskilda verksamhetens ansökan om att få starta. Kommunen ska bedöma om den planerade verksamheten har god kvalitet och säkerhet och om den uppfyller skollagens krav när det gäller personal, lokaler och barngrupper. För att få rätt till bidrag krävs även att verksamheten är öppen för alla och att de föräldraavgifter som tas ut inte är oskäligt höga. På Tjörn är det barn- och utbildningsnämnden som fattar beslut om godkännande och rätt till bidrag.

Ansöka om att få starta enskild (privat) verksamhet

Är du intresserad av att starta upp och driva en enskild verksamhet? Då måste du ansöka om ett godkännande av Tjörns kommun. I våra riktlinjer hittar du information om vad ansökan ska innehålla.


Sidan senast uppdaterad 2019-03-14 12.46

Kontaktuppgifter

Lena Eriksson
0304-60 11 01

Förvaltningschef
0304-60 11 01
lena.e.eriksson@tjorn.se

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se