Tjörns kommuns logotype
Land 0,6 °C Hav 4,2*°C
Medelvind NNE 1,3 m/s

Starta djurhållning och lantbruk

Störst text
Stor text
Normalstorlek
en tjej som mjölkar en ko

Om du vill starta lantbruk eller djurhållning finns det en mängd olika regler som du måste känna till. Du måste också söka speciella tillstånd för olika delar av verksamheten.

Miljöreglerna för djurhållare och lantbrukare omfattar gödselvård, växtskyddsmedel, bränslehantering, växtnäring, avfall, köldmedia med mera.

Det är miljöavdelningen som ser till så att du följer de regler som finns när det gäller miljöfrågorna. När det gäller djurhållningen så är det länsstyrelsen som håller i de bitarna. 

Hunddagis, zoobutik eller ridskoleverksamhet?

Djurskyddslagen säger att den som yrkesmässigt eller i större omfattning håller, föder upp, upplåter, säljer eller tar emot hästar eller sällskapsdjur för förvaring eller utfodring ska ha tillstånd från länsstyrelsen. Även den som använder hästar i ridskoleverksamhet eller den som föder upp pälsdjur ska ha tillstånd.

Ansökan om tillstånd sker på särskild blankett finns på Jordbruksverkets webbplats. Länk till länsstyrelsen hittar du till höger.

Anmälningspliktig djurhållning enligt miljöbalken

Lantbruk med större djurhållning är, beroende på antalet djur, anmälnings- eller tillståndspliktiga enligt miljöbalken.

Växtskyddsmedel

Hälso- eller miljöfarliga produkter ska förvaras så att hälso- och miljörisker förebyggs. All spridning av medel i klass 1 och 2 ska dokumenteras. Spridning av växtskyddsmedel inom skyddsområde för vattentäkt får inte ske utan tillstånd från miljöavdelningen.

Gödselhantering

Grundläggande för all gödselhantering är att den ska lagras och spridas på ett miljö- och resursvänligt sätt. Detta innebär bland annat att lagringen ska ske på ett sätt som minimerar risk för näringsläckage. Mer information om detta finns under rubriken Djur och lantbruk (se länk i högermarginalen).

Avfallshantering och farligt avfall

Journal måste föras över farligt avfall som används på gården. Journalen ska sparas minst i 5 år. Det är tillåtet att själv transportera begränsade mängder farligt avfall om en anmälan till länsstyrelsen görs.

Cisterner

Om du har en cistern i din verksamhet som rymmer mer än 1 kubikmeter finns det speciella regler för hur du ska hantera och kontrollera den.

Kylanläggningar

Riksdagen har beslutat att flera av de i dag vanligt förekommande köldmedierna i kyl och klimatanläggningar skall avvecklas. Anledningen är att flera av dessa medier bidrar till att bryta ned ozonskiktet som skyddar jorden från solens ultravioletta strålning.  Flera av ämnena är också starka växthusgaser.  Kylanläggningar i lantbruk är till exempel anläggningar för mjölk, spannmål, klimatanläggningar i traktorer, tröskor, värmepumpar m.m.

Egenkontroll

Alla som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som kan antas medföra olägenhet för hälsa eller miljö skall planera och kontrollera verksamheten i förebyggande syfte.

Sidan senast uppdaterad 2017-10-16 10.40
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se