Tjörns kommuns logotype
Temperatur 14,4 °C
Medelvind --- 0,0 m/s

Företagsstöd och finansiering

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Det finns flera sätt att hitta finansiering till sin affärsídé eller företagsutveckling. På dessa sidor hittar du länkar och information till några av de stöd som går att söka.

De flesta nationella bidragen går genom Västra Götalandsregionen, Jordbruksverket, Länsstyrelsen och Tillväxtverket. Sedan finns det specifika projektmedel inom ramen för internationella satsningar inom EU, till exempel Horisont 2020 och Cosme.

Varje år får Länsstyrelsen pengar av regeringen som ska användas till olika företagsstöd. Dessa stöd ska hjälpa länets företag att få en långsiktig lönsamhet och tillväxt.

Stödens omfattning och inriktning varierar mellan olika län och över tid, beroende på vilka resurser och särskilda uppdrag som regeringen har gett länen. De kan, som en del av insatserna för regional tillväxt, ge bidrag till bland annat investeringar, marknadsföring, innovationsutveckling och utbildning i små och medelstora företag. Dessutom finns ett särskilt stöd till kommersiell service på landsbygden, exempelvis lanthandel och bensinstationer.

I Västra Götalands län finns de regionala tillväxtmedlen hos Västra Götalandsregionen. För att se vad som finns ute och är akutellt just nu hänvisar vi till direktlänkarna som du hittar till höger under Mer information.

Tänk på att en del stöd endast går till specifikt utpekade stödområden där Tjörn tyvärr inte ingår. Det gäller till exempelvis Regionalt investeringsstöd från Västra Götalandsregionen.

Andra stöd går direkt till specifika branscher. Till exempel företagsstöd och projektstöden från Jordbruksverket som riktar sig mot företag på landsbygden. Andra stödpengar riktas till forskning, transportföretag, industriföretag, tekniska innovationer med mera.

Sidan senast uppdaterad 2017-02-13 10.55
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se