Tjörns kommuns logotype
Land 3,3 °C Hav 12,4 °C
Medelvind ESE 5,4 m/s

Vad är Företagsarena Tjörn?

Störst text
Stor text
Normalstorlek


Utifrån initiativ från en grupp av företagare uppkom under våren 2015 en önskan om att tillskapa en ny företagsarena med en starkare förankring i fler branscher. En arena där man gemensamt skapar ett intresse för att tillsammans utveckla det lokala näringslivet.

Därifrån gick en inbjudan ut till lokala/regionala företagsföreningar och nätverk med en fråga om de ville delta i en styrgrupp som tillsammans skulle utarbeta en ny arena för näringslivet på Tjörn.

Nu vid lanseringstillfället står en styrgrupp bestående av sex organisationer bakom FöretagsArena Tjörn:

Företagarna Tjörn & Stenungsund, Lantbrukarnas riksförbund (LRF), Skärhamns företagarförening, Tjörnodlat, turistorganisationen Södra Bohuslän Turism och Tjörns kommun.

Vi hoppas att fler företags- och branschorganisationer vill delta framledes i styrgruppen för arenan.

Ett inofficiellt nätverk – syfte och mål

FöretagsArena Tjörn och styrgruppen ska med hjälp av en bredare representation fungera som en mötesplats och ”remissinstans” för kommunen i viktiga utvecklingsfrågor för näringslivet. Det kan gälla utveckling av näringslivsstrategier, utställning av planer etc.

Tanken är att fyra gånger per år byta erfarenheter och vid behov skapa fokusgrupper som jobbar med en särskild utpekad frågeställning inom till exempel besöksnäring, handel, hantverk med mera. Syftet är att få mer dialog och en arena för alla Tjörnföretag samt skapa debatt, väcka frågor, ge insyn och information om pågående projekt som påverkar det lokala näringslivet.

Sidan senast uppdaterad 2017-01-09 13.25

Kontaktuppgifter

Anna Aldegren
0304-60 12 90

Näringslivsstrateg
0304-60 12 90
anna.aldegren@tjorn.se

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se