Tjörns kommuns logotype
Land 4,2 °C Hav 5,0 °C
Medelvind WNW 4,9 m/s

Industrimark Wallhamn

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Habborsby

Tjörns kommun har tagit fram en ny detaljplan för att möjliggöra utökning av befintligt industriområde i Vallhamn. Tjörns kommun kommer att sälja cirka 5,5 hektar för olika verksamheter. Tomter skapas utifrån intressenters önskemål. Exempel på verksamheter är marin anknytning, kontor och hantverk.

Försäljning pågår!

Detaljplanen är antagen och tomterna är nu ute för försäljning. Tomterna är ännu inte avstyckade, de kommer att i viss mån avstyckas efter kundernas önskemål.

Pris: 325 kr/m² exklusive kommunal va-anslutningsavgift.

Markanvändning: Industri alternativt kontor/forskning och utveckling
Planläge: Detaljplanelagt
Yta: 55 000 m²
Markägare: Kommunal mark
Område: Vallhamns industriområde
Kontakt: Se kontaktuppgifter till höger

Industrimark i Vallhamn
Wallhamn industrimark december 2012
Wallhamn industrimark december 2012
Wallhamn industrimark december 2012
Klicka på bilderna för större versioner.
Sidan senast uppdaterad 2011-05-31 09.05

Kontaktuppgifter

Markingenjör
Kommunkansliet
Mark- och exploateringsavdelningen
0304-60 10 47
frida.lackstrom@tjorn.se

Till Facebook
Till Twitter
TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se