Tjörns kommuns logotype
Land 10,9 °C Hav 10,6 °C
Medelvind SSE 1,3 m/s

Företagarforum

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Företagarforum är ett forum där ett antal representanter för olika branscher samlas 8-10 gånger per år för att diskutera gemensamma frågeställningar.

Under våren 2012 har Företagarforum fått ny form!

Historiskt har Företagarforum haft fokus på informationsutbyten mellan olika nätverk och aktörer. Givetvis finns informationsutbytet kvar, men fokus ligger snarare på visioner och strategiska framtidsfrågor, ett diskussionsforum där vi är framåtblickande och fokuserar på utvecklingsfrågor.

- Vilka frågor är viktigast att lyfta för att Tjörns näringsliv skall blomstra även under morgondagen?!

Årets första Företagarforum ägde rum på Wallhamn den 29 februari. Gruppen inledde med att göra en nulägesanalys av Tjörns näringsliv utifrån styrkor, svagheter, möjligheter och hot
(traditionell SWOT-analys). Utifrån detta arbete kan vi göra ett mindre urval av frågor som vi sedan gemensamt fokuserar på att utveckla genom att initiera och diskutera möjliga utvecklingsprojekt.

Eftermiddagen var diskussionrik. Alla deltagare visade engagemang och hade förhoppningar om att det nya Företagarforumet skulle kunna arbeta strategiskt och långsiktigt.

Det var speciellt två frågor som lyftes extra under diskussionen:
- Infrastrukturen på Tjörn, dess begränsningar. Möjligheten att söka EU stöd för en förstudie kring stråket Europa - Oslo.
- Möjligheten att göra mer av visionen Möjligheternas ö. Det framkom förslag att Företagarforum skulle kunna med att paketera "Möjligheternas ö" och fylla det med mervärden som både näringsliv, kommun och invånare skall känna till och i sin tur marknadsföra. Ett sätt att lyfta fram näringslivet, boenden på Tjörn lokalt och regionalt för att få fler framtida invånare samt fler etableringar.

Har du frågor, funderingar eller vill ge lite input till diskussionerna?
Tag isåfall kontakt med Företagarforums ordförande:
Torbjörn Wedebrand
VD Wallhamn AB
0707 55 61 83

Övriga deltagare i Företagarforum under våren 2012
Företagarforum består av företagare, politiker och tjänstemän från kommunen. Företagarna har flest representanter - allt från enmansföretag till börsbolag.

Sven-Olof Berntsson, Forankra
Magnus Flyckt, Tjörns Sparbank
Elisabeth Hansson, Butik Victoria
Patrik Hermansson, ICA Almö Livs
Lotta Nilsson, Träningskliniken
Stefan Gustafsson, ShoutAdvertising
Björn Johnsson, Södra Bohuslän Turism
Tom Knutsson, Per Jacobssons Byggnads AB
Torbjörn Wedebrand, Wallhamn AB
Martin Johansen, Tjörns kommun
Bo Svensson, Tjörns kommun
Kristina Christiansson, Tjörns kommun
Helene Evensen, Tjörns kommun

Sidan senast uppdaterad 2011-11-23 16.46

Kontaktuppgifter

Näringslivsstrateg
Kommunkansliet
Kommunkansliets stab
0304-60 12 90
helene.evensen@tjorn.se

Till Facebook
Till Twitter
TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se