Tjörns kommuns logotype
Land 22,3 °C Hav 14,7°C
Medelvind --- 0,0 m/s

Friskvård och hälsa

Störst text
Stor text
Normalstorlek

För att du ska må bra

Hälsoinspiratörer
Vi vill att våra medarbetare ska må bra. Därför har vi 36 hälsoinspiratörer i kommunen som hjälper till i friskvårdsarbetet. Det är inspiratörerna som ger dig information om olika motionsarrangemang och aktiviteter. Inspiratörerna finns på i stort sett alla kommunens arbetsplatser.
 
Aktivitetsbidrag
För att uppmuntra våra medarbetare till att också vara aktiva på fritiden får alla medarbetare ett bidrag på 800 kronor per år. Pengarna ska användas till exempelvis gymkort, medlemsavgifter i någon idrottsklubb eller till någon annan motionsaktivitet.
 
Kultur
Tjörn är en kulturkommun och det vill vi att våra medarbetare ska kunna ta del av. Till exempel får alla våra anställda ett årskort till Nordiska Akvarellmuseet i Skärhamn. Kommunen samarbetar också med Skådebanan som förser oss med olika kulturella inslag och aktiviteter.
 
Fritidsförening
De anställda på kommunen har en egen fritidsförening, TKFF. Föreningen anordnar aktiviteter av olika slag, ofta till mycket bra priser. Tanken är att aktiviteterna ska öka trivsel, gemenskap och samhörighet.

När du inte mår bra

Vi vill att alla våra anställda ska må bra – både fysiskt och psykiskt. Därför erbjuder vi dig som jobbar hos oss hjälp och stöd vid de tillfällen då du kanske inte mår så bra.
 
Företagshälsovård
Företagshälsovården finns tillgänglig för alla verksamheter inom kommunen. Vår samarbetspartner är Humanhälsan i Stenungsund. Företagshälsovård inriktar sig framförallt på att förebygga ohälsa på arbetsplatsen. Exempel på företagshälsovård är utbildning i förflyttningsteknik, lagstadgade hälsoundersökningar och stresshantering.
 
Personalvårdsprogram
Det är inte alltid man känner sig på topp och då kan det vara skönt att få prata med någon. Det kan handla om personliga problem eller sådana som har med ditt arbete att göra. Oavsett vad det gäller har du tillgång till snabb, gratis och sekretessskyddat stöd dygnet om via telefon. Det är Falck Healthcare som hjälper oss med detta.
 
Försäkringar
Som anställd i Tjörns kommun och i de kommunala bolagen har du en försäkring som gäller om du skadar dig på jobbet, kallad TFA-KL. Försäkringen gör att du kan få ersättning för förlorad inkomst och för sveda och värk. Du kan också få ersättning för vissa kostnader som uppstått i samband med skadan.

Vi har också en avtalsgruppsförsäkring, AGS-KL. Det är en är en ersättning som kompletterar sjukpenningen, sjukersättningen eller aktivitetsersättningen. som beviljas från Försäkringskassan. Den ger dig en ersättning från och med din 91:a sjukdag och fram till din 365:e sjukdag.

Sidan senast uppdaterad 2013-10-23 08.27

Kontaktuppgifter

Ann-Charlott Backström
0304-60 10 25

Personalsekreterare
0304-60 10 25
ann-charlott.backstrom@tjorn.se

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se