Tjörns kommuns logotype
Land 21,8 °C Hav 14,7°C
Medelvind S 4,5 m/s

Trädgården

Störst text
Stor text
Normalstorlek

2014 startade Säbygårdens vänner ett arbete med att göra iordning i trädgården på baksidan av mangårdsbyggnaden. I sommar var allt på plats i den stora planteringen och att en ny häck har planterats.

Den första åtgärden i restaureringen av Säbygårdens stora rabatt var att under sensommaren 2014 inventera det befintliga växtmaterialet. Vi ville med detta ta reda på om det eventuellt fanns växter kvar från när rabatten anlades. Vid den här tiden var rabatten nästan helt igenväxt med syren, spirea, vilda rosor samt perennen praktlysing, som lätt sprider sig till stora arealer. Vi hittade dock även rester av typiska ”mormorsväxter” som pion, prästkrage, löjtnantshjärta, stormhatt och akleja, samt även funkia, bergenia och ormbunkar. Dessa växter vet man har förekommit i rabatter i Sverige från början på 1900-talet. Det var således naturligt att växtvalet i den nya perennrabatten skulle utgå ifrån dessa växter, med komplement av andra som man vet var vanliga på svenska gårdar på den tiden, till exempel fjädernejlika och nepeta.

I diskussion mellan medlemmar från Säbygårdens vänner och trädgårds-mästaren som fått uppdraget att göra renoveringen, beslutades det dock att rabatten skulle få ett lite mer modernt utseende än de lite vildvuxna rabatter som var vanliga på Svenska gårdar runt sekelskiftet 1800-1900 talen. I dessa rabatter lät man ofta växterna sprida sig fritt och blanda sig med varandra. Det beslutades att rabatten på Säbygården istället skulle få stora, långsmala böljande områden av växter, med ganska många plantor av samma sort i varje område. Vidare beslöts att färgen på rabatten skulle gå i färgskalan vitt, rosa, rött, lila och blått, med inslag av bladväxter i gröna nyanser.

Vi valde sedan att tillsammans med det typiska växtvalet av traditionella mormorsväxter och sorter som vi hittat i rabatten, blanda in lite modernare släkter och arter, som alunrot, stäppsalvia och backnejlika.

Rabatten har sedan under hösten 2014 och våren 2015 grävts ur, fyllts på med jord och till slut återplanterats med uppemot 500 plantor av över 30 olika växtsorter.

Säby 30 juni 2015

Olle Wängborg
Trädgårdsmästare

Restaureringen av rabatten har till stor del möjliggjorts genom gåvor, sponsring och ideellt arbete

 Ett stort tack till;

  • Carl-Olof Olausson, trädgårdsfond
  • Marianne Nilsson, minnesgåvor
  • LRF Tjörn
  • Tjörns Hembygdsförening
  • Märkestens Kvarn
  • Edvardssons Handelsträdgård
  • Medlemmar i Säbygårdens Vänner
  • och sist men inte minst till trädgårdsmästare Olle Wängborg för ett väl utfört arbete!

Styrelsen för Säbygårdens Vänner

 

Sidan senast uppdaterad 2016-07-12 10.03

Hitta hit

Säbygården
Säbyvägen
471 93 Kållekärr

Från Stenungsund

Ta vänster vid trafikljusen mot Skärhamn, fortsätt till Wallhamnskrysset. Där tar du höger mot Kållekärr och fortsätter igenom Kållekärr med Statoil och ICA på höger sida. Vid rondellen ta avfarten mot Skärhamn. Efter ca 100 m ta höger mot Säby och Säbygården. Efter 1 km ser du Säbygården på vänster sida och vår stora parkering med plats för ca 50 bilar på höger sida.

Från Orust

1 km efter Skåpesundsbron ta höger mot Kyrkesund och Sundsby. Fortsätt mot Kållekärr och ta höger mot Skärhamn när du passerat Statoil. Vid rondellen ta avfarten mot Skärhamn. Efter ca 100 m ta höger mot Säby och Säbygården. Efter 1 km ser du Säbygården på vänster sida och vår stora parkering med plats för ca 50 bilar på höger sida.

Till Facebook
Till Twitter
TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se