Tjörns kommuns logotype
Land 18,5 °C Hav 15,5°C
Medelvind SW 5,8 m/s

Stiftelsen Säbygården

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Tjörns kommun är stiftare och tillsätter två ordinare och två ersättare till stiftelsen. Stiftelsen är grundad av kommunfullmäktige. Av stadgarna för stiftelsen framgår "Stiftelsen har till ändamål att förvalta, underhålla och omhänderta skötseln av Säby gamla mangårdsbyggnad och för framtiden bevara byggnadens kulturhistoriska värde".

  

Styrelsen för stiftelsen Säbygården

Representerar

Ledamot

Ersättare

Kultur- och fritidsnämnden

Ewa-Lena Svensson (L) ordförandeInger Forsberg Bergstam (M)

Kommunstyrelsen

Claes Jansson (S)Tina Baudino (S)

Tjörns Hembygdsförening

Kenneth Hermansson, sekreterare

Vakant

LRF

Henry Hermansson vice ordförandeBjörn Eskilsson

Nilssonska släkten

Eva Lindberg, kassör

Agnesa Varongi

 

Sidan senast uppdaterad 2016-07-12 09.24

Kontaktperson

Ewa-Lena Svensson
Ordförande Stiftelsen Säbygården
ewa-lena.svensson@tjorn.se
0304- 60 10 70

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se