Tjörns kommuns logotype
Land 15,3 °C Hav 15,7°C
Medelvind SW 9,8 m/s

Byggnaderna

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Säbygården

Det första belägget för huset är mantalslängden år 1808. Det året skattade länsman Christian Pettersson från Säby för sex fönsterlufter. Detta var mycket jämfört med andra gårdar på Tjörn men lika mycket som en systergård i Stordal, som man vet byggdes 1790.

Mangårdsbyggnaden

Säbygården är en framkammarstuga som är en variant av enkelstugan. Bredden är fortfarande enkel men huset har förlängts med en framkammare. Säbygården är ett vackert exempel på en av de få bevarade framkammarstugorna på Tjörn. Utmärkande för enkelstugorna är den vackra, milda dager som råder inne i rummen, tack vare att ljuset kommer in från tre hål.

För senare generationer var huset ett välkänt inslag i bygden: Ett stort "enkelt" tvåvåningshus med två skorstenar, målat i en med tiden flagnad röd färg med vita knutar. Under den röda färgen framträdde en gul färg. Som gulmålat och dessutom med endast en skorsten framträder huset på en målning av Karl Norström 1883. Längre fram återfick huset sin gula färg.

Drängstugan

Till huvudbyggnaden hör även en drängstuga, en byggnad som också användes för bakning och tvätt. Inredningen är i stora drag densamma som fanns i stugan från början.

Magasinet

Till Säbygården hör även Magasinet. En byggnad med möjligheter för konferans, kurser, möten, event för föreningar, privatpersoner m fl. Här finns även kök.

 

Sidan senast uppdaterad 2016-07-12 09.20

Kontaktperson

Ewa-Lena Svensson
Ordförande Stiftelsen Säbygården
ewa-lena.svensson@tjorn.se
0304- 60 10 70

Till Facebook
Till Twitter
TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se