Tjörns kommuns logotype
Land 10,4 °C Hav 41,7*°C
Medelvind W 1,3 m/s

Aktuellt

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Tjörns kommun är stiftare och tillsätter två ordinare och två ersättare till stiftelsen. Stiftelsen är grundad av kommunfullmäktige. Av stadgarna för stiftelsen framgår "Stiftelsen har till ändamål att förvalta, underhålla och omhänderta skötseln av Säby gamla mangårdsbyggnad och för framtiden bevara byggnadens kulturhistoriska värde".

Kommunstyrelsens presedieutskott beslutade att från 2015 att;

  • Tjörns kommun förblir ägare av Säbygården
  • Ansvaret för Säbygården förs över till kultur- och fritidsnämndens ordinarie verksamhet
  • Drriftskostnader och investeringar hanteras inom ramen för ordinarie budgetarbete   
Sidan senast uppdaterad 2016-07-12 10.02

Kontakt

Ewa-Lena Svensson
Ordförande Stiftelsen Säbygården
ewa-lena.svensson@tjorn.se
0304- 60 10 70

Hitta hit

Säbygården
Säbyvägen 41
471 93 Kållekärr

Från Stenungsund

Ta vänster vid trafikljusen mot Skärhamn, fortsätt till Wallhamnskrysset. Där tar du höger mot Kållekärr och fortsätter igenom Kållekärr med Statoil och ICA på höger sida. Vid rondellen ta avfarten mot Skärhamn. Efter ca 100 m ta höger mot Säby och Säbygården. Efter 1 km ser du Säbygården på vänster sida och vår stora parkering med plats för ca 50 bilar på höger sida.

Från Orust

1 km efter Skåpesundsbron ta höger mot Kyrkesund och Sundsby. Fortsätt mot Kållekärr och ta höger mot Skärhamn när du passerat Statoil. Vid rondellen ta avfarten mot Skärhamn. Efter ca 100 m ta höger mot Säby och Säbygården. Efter 1 km ser du Säbygården på vänster sida och vår stora parkering med plats för ca 50 bilar på höger sida.

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se