Tjörns kommuns logotype
Temperatur 12,7 °C
Medelvind WNW 2,2 m/s

Kälkerön

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Kälkerön är en av de större öarna i Stigfjorden. Den domineras av kala klippor och hällmarker omväxlande med gräshedar.

Dalgångarna, som delvis betas, består av botaniskt rika fukthedar, fuktängar och kalkrika torrängar. Inom området växer gul fetknopp, styvmorsviol, bohusmarrisp, gåsört, gulkämpar, strandkrypa och strandtrift. Där finner man även orkidéerna nattviol och jungfru Marie nycklar.

Berggrunden består av granit och ön är ett fint exempel på hur inlandsisen skulpterat fram vackert rundslipade former. Den så kallade Kälkerögubben som står som en vakt invid Nordhamnen. I dalgångarna finns små fukthedar och här och där torrängar där den kalkhaltiga jorden ger upphov till en rik flora. Klippstränder är vanligast men det finns också sten- och blockstränder samt små strandängar. Några mindre närliggande öar ingår också i naturreservatet.

En djupt inskuren vik från sydost, Sydhamnen eller Sörhamna, delar Kälkerön i en nordlig och en sydlig del. Viken utgör en skyddad och välbesökt naturhamn. Öns namn tros syfta på dess krökta form och associerar till något som är böjt, exempelvis en kälke eller käke.

Sidan senast uppdaterad 2019-03-21 10.50
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se