Tjörns kommuns logotype
Land 5,7 °C Hav 6,6*°C
Medelvind W 3,1 m/s

Naturreservat

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Naturen på Tjörn är vacker och populär att vandra i. På flera ställen finns det markerade leder.

I Tjörns kommun finns nio naturreservat:

Naturreservat karta

OBS ungefärliga markeringar

Att tänka på i naturreservat


Det är inte tillåtet att
  • göra upp eld annat än på plats som anvisats av naturvårdsförvaltaren
  • medföra ej kopplad hund
  • flytta stenar i lösa avlagringar som klapperstensfält och liknande, eller ta med sten därifrån
  • ställa upp husvagn eller tälta
  • ordna bojförtöjning annat än vid bryggor
  • landa vid eller beträda holmar och skär inom fågelskyddsområde under tiden 1 april till 15 juli
  • ankra eller varaktigt uppehålla sig inom 50 meter från närmaste holme eller skär i fågelskyddsområdet

Kontrollera vad som gäller i respektive naturreservat på länsstyrelsens webbplats.

Sidan senast uppdaterad 2016-06-16 08.24
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se